Нека заедно създадем един по-безопасен Интернет

За трета година, през 2013г. глобалният Microsoft Computing Safety Inedx (MCSI) измерва какви действия предприемат потребителите, за да се предпазят онлайн, въз основа на техния личен опит. Статистиката за онлайн безопасността се базира на резултатите от проучването. Любопитен ли си какви ще бъдат твоите резултати? Включи се в проучването тук.  @Safer_Online