IE9 jump lists, част втора: Как да направим статичен списък със задачи?

В първата част на тази серия споменах възможностите за оптимизиране на уеб сайтове за IE9 в комбинация с Windows 7 и посочих няколко известни български портала, които вече са се възползвали от тях. Но какво всъщност можете да направите, за да имплементирате подобна функционалност и в приложенията, които вие създавате?

Едно от нещата, които можете да използвате, за да подобрите усещането за сайтовете си е да специфирате основни характеристики като името на приложението, стартовата страница, да определите размера на прозореца, при отваряне на приложението и разбира се да укажете в какъв цвят искате да бъдат оцветени бутоните Back и Forward.

По-интересното нещо, с което можете да се заемете е създаването на, т. нар. tasks. Задачите могат бъдат както директни линкове към различни секции на сайта ви, така и специфични действия, които потребителите могат да извършват. Има два вида задачи:

o Статичните са еднакви за всички потребители, а

o Динамичните могат да бъдат специфицирани според конкретния потребител.

И статичните и динамичните задачи са достъпни в контекстното меню, до което имате достъп, когато закачите сайта си. Двете категории са разделени една от друга, като различните задачи се добавят към единия или другия списък според вида си.

В този пост ще разгледаме как се имплементират статични задачи.

Всъщност, добавянето на тази функционалност към един сайт е изключително просто и отнема буквално няколко минути, след като сте избрали какво искате да закачите в списъка. За да добавите нова задача, можете да използвате <meta> тага, като укажете стойността на 2 атрибута - name и content. name има конкретна стойност - msapplication-task, а content е с по-сложна структура, като тук се указва точно какво извършва конкретната задача. Това става като попълните конкретни стойности следните части, разделени с точка и запетая:

  • name – името на задачата, както искате да се показва в списъка;
  • action-uri – адреса (пълен или релативен), към който ще бъде пренасочен потребителя при избор на задачата;
  • icon-uri – адреса (пълен или релативен) на иконката, която ще се изобрази в списъка със задачите;
  • window-type – как ще се отвори съответната страница – в нов таб (по подразбиране, tab), в текущо отворения таб (self) или в нов прозорец (window).

В крайна сметка таговете, които ще добавите ще бъдат подобни на този:

<meta name="msapplication-task" content="name=Новини; action-uri=./news.aspx; icon-uri=Images/news_logo.ico" />

По този начин можете да попълните списъка със задачи за вашия сайт, като връзките в списъка него ще се изобразяват в реда, в който са били въведени при създаването им. Разбира се, освен тагове, можете да използвате и JavaScript за да постигнете този резултат, но това е най-лесният и бърз начин да добавите функционалността към сайтовете си.

Това описание до голяма степен изчерпва създаването на статични списъци. В следващата част ще разгледам как се имплементират динамични списъци, с които можете да постигнете много по-голяма гъвкавост и да персонализирате допълнително сайтовете си.