Истории на успеха от Imagine Cup: 2009 г.

През 2009 г. темата на Imagine Cup отново е “Представете си свят, в който технологиите помагат да се решат най-сложните проблеми”. В състезанието взимат участие близо 300 хиляди студента от 124 страни, а световните финали отбелязват абдолютен рекорд – цели 149 отбора достигат до тях. Българският отбор MindPoint е фокусиран върху началното образование и е изключително отдеден на идеята си. Какво се случи с Кирил Русев, Дилян Русев, Никола Косев, Рая Юнакова и ментора им Милена Лазарова четете в краткото интервю:

Защо и как решихте да се включите в състезанието?

Четиримата членове на отбора бяхме запалени фенове на технологиите и през 2008 г. решихме, че е дошло времето да направим собствен проект, като екип. Не бяхме сигурни откъде да започнем и какво искаме да направим и тогава се сетихме за Imagine Cup. Състезанието ни предостави идеалната платформа върху която да стъпим – имахме тема, имахме цел и не на последно място, имахме краен срок, в който да я постигнем.

Решението ни да се включим беше повлияно и от отбор Атлас, който спечели локалния финал за България през 2008 г. Трима от неговите членове бяха колеги на трима от нас в работата си – Кирил работеше с Боряна, Дилян с Йордан и Рая с Мартин. Когато Атлас участваха в състезанието, имахме възможността да следим отблизо техния прогрес и вълненията им и това ни мотивира допълнително и ние да се включим. 

Как избрахте да се занимавате с областта, в която съсредоточихте проекта си?

Темата на състезанието беше изключително обширна и позволяваше да се захванем наистина с всичко, което ни хрумне. Когато започнахме да обмисляме отделните проблеми, обаче осъзнахме, че образованието е област, която директно засяга всички останали. Например, не е възможно да измислиш лек за някоя болест, ако не си научил каква е тя. Така решихме, че най-доброто нещо, за което можем да работим е да направим образованието лесно, интересно и желано за децата.

Какво представлява вашия проект?

Основните проблеми, които искахме да адресираме в образованието са понижения интерес на учениците към уроците и недостатъчните ресурси, с които разполагат институциите за оборудване на класните стаи с модерна техника. Системата, която създадохме в отговор на тези предизвикателства нарекохме Енвижън (Envision) и съдържа 3 модула:

- Енвижън в клас се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците.

- Енвижън Мениджър дава възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците.

- Уеб портал за споделяне на създадените уроци между учителите.  

Какъв е най-силният елемент на проекта ви?

Това че работи! Още преди явяването ни на световните финали имахме възможността да изпробваме софтуера в реална обстановка с реални учители и деца. Отзивите бяха по-впечатляващи отколкото си представяхме – учителите бяха впечатлени от лекотата, с която се работи със системата, а децата бяха в истински възторг (въпреки, че реално учеха). Това ни даде изключително силен стимул да развиваме системата и за напред. 

Чисто функционално смятаме, че разнообразието от дейности и начини за представяне на информацията и ангажиране на децата са един от елементите, които направиха проекта токова добър.

Какво може да бъде подобрено?

Нещата в един софтуерен проект винаги могат да бъдат подобрени. Благодарение на активната обратна връзка, която получихме от учителите, с които работихме имахме възможността да усъвършенстваме системата още докато участвахме в състезанието. Това, което не успяхме да реализираме, а имахме като план беше запазването на индивидуалните резултати на учениците и генерирането на подробна статистика за представянето им през годината. Тази функционалност все още остава TODO :) 

Какви са цялостните ви впечатления от състезанието (българските и световните финали)?

Участието в Imagine Cup е едно от най-страхотните преживявания, които сме имали като студенти! Чувството да спечелиш локалния финал в едно толкова важно състезание е невероятно. А участието на световните финали беше най-голямата награда, която можехме да получим. Организацията, всички специални събития, хората, с които се запознахме, самата енергия на събитието – всичко това беше незабравимо. 

Какво се случи с отбора ви след състезанието?

Много, много неща :) След Imagine Cup участвахме в още няколко състезания, на които също се представихме добре:

  • NovaTech, България, юли 2009г., 3то място
  • NovaTech (финали за централна и източна Европа), Израел, октомври 2009г., 3то място
  • IBTEC (световни финали), САЩ, ноември 2009г
  • Imagine Cup, Великобритания, април 2010г., 2ро място

След страхотните отзиви, които получихме в Кайро решихме да продължим работа по проекта си и да опитаме да го внедрим на практика в образованието. С подкрепата на Майкрософт стартирахме пилотна програма и Енвижън започна да се използва в 3 училища в София през 2009/2010 учебна година. През следващата учебна година, 2010/2011 започнахме комерсиалното разпространение на продукта в образованието и през последните 2 години Енвижън започна да се използва:

  • В близо 20% от българските училища с начален курс на обучение;
  • В повече от 100 града в България, както и извън границите на страната в Кипър и Испания;
  • От над 800 класа и повече от 17 000 ученици;

Компанията, която създадохме около проекта си се нарича Нимеро и продължава да се развива активно. Наскоро започнахме да разработваме своя втори продук, базиран на Kinect и станахме първата и единствена компания от централна и източна Европа, която членува в програмата на Майкрософт за ранни разработки с Kinect - TAP (Technology Adoption Program). Екипът ни претърпя някои промени, като Рая стана част от екипа на Майкрософт България, с двама нови души се присъединиха към нас – Атанас Добрев и Георги Златаров.

Като цяло, нещата при нас се развиха по възможно най-благоприятния начин и смятаме, че успяхме да извлечем максимума от участието си в Imagine Cup. Въпреки че на моменти ни беше много трудно, бихме повтори всичко без колебание, защото наистина си заслужаваше.