Използване на .NET за критични приложения

Връзка към официалното съобщение
Сваляне на цялото проучване

Тези дни получихме резултатите от независимо проучване, проведено от IDC. Целта на проучването е да анализира обичайните практики на IT отделите на големи компании, когато става въпрос за разработка на „критични приложения“. Проучването обобщава данни от близо 900 големи компании от САЩ, Франция, Великобритания и Германия.

Какво е „критично приложение“?

Според дефиницията на проучването, „критично приложение“ е всяко приложение (без е-поща), отказът на което ще доведе до спиране на съответния бизнес. Обичайните практики са „критичните приложения“ да се поддържат и управляват от централен за компанията ИТ екип. Пример за „критично приложение“ е система за резервации на самолетни билети, или система за централизирана обработка на продажби във верига магазини.

Ключови изводи

Резултатите от проучването доказват лидерството на технологиите на Майкрософт за разработка на „критични приложения“. Един обобщен поглед върху резултатите:

 • Windows Server е операционна система №1 с 52.7% дял за внедряване на критични приложения
 • Windows Server и .NET са №1 с 54.1% дял за внедряване на сървърни приложения
 • Използването на .NET надвишава Java при всички типове предприятия
 • При това, Windows Server е операционна система №1 с 46% дял при внедряването на критични приложения, разработени на Java
 • Sharepoint води (пред IBM WebSphere) като портал №1, използван за разработка и внедряване на критични приложения
 • SQL Server води (пред Oracle) като база данни №1, използвана за разработка на критични приложения
 • BizTalk Server води (пред Oracle) като интеграционна технология №1, използвана от критичните приложения в предприятията
 • Microsoft води като доставчик №1 в сървърно-ориентираната архитектура
Методология на проучването
 • Майкрософт не участва и не влияе по никакъв начин за идентифициране на отговорилите на проучването или на първоначалната селекция
 • Отговорите са давани по телефон и през уеб
 • Големината на компаниите: повече от 1,000 служителя. 60% от отговорилите са от компании с 5,000 или повече служителя. Средната големина на компания за проучването: 6,000 служителя
 • Отговарящия на проучването е IT мениджър, разработчик или архитект
 • Отговарящия на проучването задължително има влияние относно решенията за избор на технология в организацията
 • Отговарящия на проучването задължително е отговорен и има водеща роля при разработката и интеграцията на критичните приложения в организацията