Успешна първа година за Youthspark в България

На 28-ми март представихме резултатите от първата година на програмата Microsoft YouthSpark в България. През изминалите 12 месеца компанията дари софтуер на неправителствени организации в страната на стойност над 140 000 щатски долара, а инициативите в подкрепа на предприемачеството Imagine Cup, DreamSpark и BizSpark стават все по-популярни.

Microsoft YouthSpark има за цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. Част от успеха на програмата Microsoft YouthSpark в България са и добрите резултати по проекта „Кариера в ИТ“ на FEBA Alumni (Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет към СУ „Св. Клиемнт Охридски“), кофинансиран през 2013 г. с YouthSpark кеш грант в размер 49 800 щатски долара от Microsoft. С проекта си „Кариера в ИТ“ Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ работи за намаляване на голямата разлика в уменията и възможностите на младежите от различните региони в България.

През 2014 г. „Кариера в ИТ“ ще се насочи към 20 000 ученици от средните училища в страната. Те ще имат достъп до обучения по ИКТ, по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да придобият практически опит чрез менторство. В рамките на изминалата календарна година по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани информационни срещи с над 13 000 ученика от 40 училища в страната.

Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си постави за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предриемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени - Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.