IT-Riihi taltiointi - Infrariihi Oulu

Oulussa aiheinamme olivat turvallisuus, luotettavuus, webbipalvelut ja hallinta. Tutuistuimme verkon suojaamiseen NAP:illa (Network Access Protection), uuteen klusterointiin (myös virtuaalikoneilla), webbiserveriin ja PHP:hen, oletusasetusten jakoon työasemiin AD:lla (Group Policy Preferences) jota ei aiemmin voinut tehdä sekä uuteen Power Shell komentotulkkiin ja sillä tehtävään hallintaan ja skriptaamiseen.

Puhujina Oulun ”Infrariihessä” toimivat Mika Seitsonen FC Sovelto Oyj:stä ja Janne Pohjala Microsoft Oy:stä.

Katso talleenteet täältä:

Tietoturva - Verkon ja tietokoneiden suojaaminen
http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/1

Luotettavuus – Virtuaalikoneiden klusterointi
http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/2

Webbipalvelut ja PHP

http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/3

Hallittavuus ja yhteenveto

http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/4

-Tanja