Röster från Rodengymnasiet - om satsningen på digitalt lärande inom skolan

Norrtälje kommun storsatsar på digitalt lärande inom skolan. En av Rodengymnasiets målsättningar är att ha en dator per elev 2015. 1:1-målet är en satsning som innebär utmaningar och lärande för alla parter och det är viktigt alla talar samma språk och känner sig delaktiga.

Det handlar om utbildning, inte bara för eleverna, utan även för lärare och rektorer. Skolans it-avdelning, rektor och projektledare för digitalt lärande understryker att det inte bara handlar om att införskaffa datorer, man lägger även stora resurser på fortbildning av lärare och skolans personal.

Eleverna upplever att det har blivit lättare att arbeta, både hemifrån och i skolan. Det har blivit enklare att dela med sig, lättare att samarbeta och skolarbetet upplevs som effektivt och roligt.

Röster från Rodengymnasiet:

"Det går mycket snabbare nu, det är bra, för då kan man lägga mer tid på själva arbetet"   Elev

"Vi satsar lika mycket i det här projektet på fortbildning och pedagoger som på inköp av programvara och hårdvara" Projektledare Digitalt lärande

"Det har blivit lättare att arbeta, både hemifrån och i skolan" Elev

"Skolan blir en del av samhället" "Det jag hoppas ska hända är att vi ska komma flera nivåer högre i utbildningen, eleverna ska kunna jobba på nivåer vi inte kunde ha nått utan datorerna." Rektor

Se filmen Gränslösa samarbeten på Rodengymnasiet och hör hela berättelsen om satsningen i skolan:

Vill du veta mer och bli inspirerad?
Läs mer om ITK i undervisningen på Microsoft webbplats för skola och högre utbildning >>

Kontakta Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, om du vill veta mer. Hon nås på 08- 752 29 54.