Sigtuna kommun satsar på Office 365

Sigtunaboxen är en av barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun - med hjälp av IKT och BFL, Bedömning För Lärande. Sigtuna har stort fokus på it-frågor och vill öka kompetensen kring användandet av IKT i skolorna för att uppnå sina mål.  

Pedagoger och lärare fortbildar sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervisningen med målet att eleverna ska få högre betyg. Lasse Sundberg som är it-pedagog i Sigtuna kommun, driver Sigtunaboxen och berättade under Microsofts användarträff om hur Office 365 ingår i satsningen:

- Sigtuna kommun har valt att implementera Office 365 för att bland annat enklare kunna dela, kommunicera och publicera information mellan lärare och elever. Till exempel fungerar samarbetsverktyget utmärkt i de fall eleverna behöver hjälp av en specialpedagog som inte är på plats på skolan varje dag. Med hjälp av e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt kan eleverna enkelt och snabbt få svar på sina frågor. Man kan ge sig ut i världen utanför klassrummet för att inhämta en resurs, ytterligare en lärarresurs till de eleverna som har behov av att få svar.

Se filmen och hör mer om Lasse Sundbergs satsning i skolan:

Kort om BFL - så här skriver Skolverket
Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande. Syftet är att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. BLF bygger på en grundläggande idé: att tecken på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. För att dessa tecken ska bli synliga behöver läraren redan i sin planering tänka in vilka tecken som kan synliggöras och hur bedömningen kan ske. Bedömning för lärande kallas även för lärandebedömning och formativ bedömning.
Läs mer om BFL på Skolverkets webbplats >>

Med Microsoft Office 365 får elever, lärare och övrig personal tillgång till e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt.
Läs mer om Office 365>>

Kontakta Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, om du vill veta mer om Office 365 för utbildning. Hon nås på 08- 752 29 54.