Ctrl+Enter, igen

En av de mest välkända lokaliseringsbuggarna i svensk Windows XP är att Ctrl+Retur i Internet Explorer ger fel toppdomän. Problemet var att en sträng som har texten "http://www.%s.com" på engelska "översattes" till "http://www.%s.sv" i svensk Windows, när det istället borde ha varit "http://www.%s.se".

Buggen är fixad i Windows Server 2003, Windows XP x64 och Windows XP Media Center Edition, så att Ctrl+Retur ger toppdomänen .se istället, men är detta rätt lösning? Jag gjorde antagandet att den som kör svensk Windows antagligen helst vill besöka .se-webbplatser, men stämmer detta?

Nu i Windows Vista har vi möjlighet att ändra strängen till .com eller vilken toppdomän som helst, egentligen. Så vad anser du? Besöker du mest .se-domäner eller .com-domäner? Vilket tycker du att vi borde välja?


Detta inlägg publiceras i befintligt skick och innebär inga garantier eller rättigheter i övrigt.