Snabbtangenter

Snabbtangenter, eller Hotkeys, är en standardmetod i Windows och andra grafiska miljöer för att underlätta navigering. Olika grafiska objekt med text - t.ex knappar och menyer - i program och dialogrutor har en definierad snabbtangent så att man kan välja eller aktivera objektet genom att trycka ned Alt+<tangent>. Användaren vet vilken knapp man trycker ner för att välja objektet genom att motsvarande bokstav understryks (som standard i Windows XP visas detta först när man trycker ner Alt).

Snabbtangenter är bra, eftersom de gör det enklare för de som inte kan eller vill använda pekdon att navigera genom användargränssnittet. Själv använder jag snabbtangenter så mycket jag kan, dels för att det går snabbare än att flytta handen mellan tangentbordet och musen titt som oftast, och dels därför att jag letar efter "dåliga" snabbtangenter.

Snabbtangenter definieras av utvecklaren eller den som lokaliserar programvaran, oftast genom att man skriver ett och-tecken före den bokstav som ska vara snabbtangent. Jag ser alltså en sträng där det står "&Refresh", och detta översätter jag till "&Uppdatera".

En stor del av lokaliseringsarbetet involverar alltså att placera ut snabbtangenter i dialogrutor och menyer. Det finns två utmaningar här:

- Först, att undvika duplicerade snabbtangenter. Varje bokstav bör användas högst en gång i en och samma kontext. Helst ska ingen dialogruta eller meny ha två olika objekt som är aktiva samtidigt och som har samma snabbtangent. Detta är svårare än vad man kan tro, för stora delar av användargränssnittet ändras dynamiskt under körningen. Ta t.ex. snapin-moduler, där snabbmenyerna byggs helt dynamiskt beroende på vad man har markerat. Dubbla snabbtangenter är antagligen den vanligaste sortens lokaliseringsbugg vi ser i svensk Windows.

- Sedan, att placera ut snabbtangenterna på ett smart sätt. Snabbtangenterna är till för att underlätta navigering, och därför strävar vi efter att de ska vara synliga, nåbara och konsekventa. Vi försöker undvika att placera snabbtangenter på "smala" bokstäver som gement l och i, bokstäver som j, p och y där den nerhängande delen* gör understrykningen svår att se, eller tangenter som är svåra att nå vid svensk tangentbordslayout. Till skillnad från vissa andra språk ser vi dock inga problem med att använda icke-amerikanska bokstäver som å, ä och ö som snabbtangenter.

 • Att placera snabbtangenter konsekvent är svårt, men vi försöker följa vissa oskrivna** riktlinjer, t.ex:
 • Nästa har alltid snabbtangenten N
 • Föregående har alltid snabbtangenten F
 • Verkställ har alltid snabbtangenten V
 • Inga andra alternativ har snabbtangenterna n, f eller v
 • Lägg till bör ha snabbtangenten L, ä eller t
 • Ta bort bör ha snabbtangenten T eller b
 • Bläddra bör ha snabbtangenten B eller ä
 • Avancerat bör ha snabbtangenten A eller c
 • Egenskaper bör ha snabbtangenten E
 • Snabbtangenter bör läggas tidigt i strängar och tidigt ord. Man skriver hellre "&Avancerade inställningar" än "Avancerade inställning&ar", även om de är funktionellt sett likvärdiga.
 • Vid behov placers snabbtangenter i fallande ordning i strängar, så att kontroller som placeras överst i dialogrutan har snabbtangenter tidigare i strängarna. Om det t.ex. finns två "Bläddra"-knappar i en dialogruta, bör den övre ha översättningen "&Bläddra" och den nedre ha "Bl&äddra". Inte tvärtom.

Utöver detta finns nerskrivna regler för hur menyobjekt bör namnges och snabbtangentas, t.ex. att "&File"->"E&xit" alltid bör vara "&Arkiv"->"&Avsluta" på svenska. Dessa regler finns i den gamla GUI-guiden (http://www.amazon.com/gp/product/1556155387/qid=1134518800/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/104-1128801-7505546?n=507846&s=books&v=glance).

Tanken bakom dessa riktlinjer är att de ska leda till konsekvens som överlag gör det enklare för användaren att navigera runt i Windows.

Nu är det bara så att reglerna ovan inte efterföljs överallt. Under Server 2003 försökte vi "snygga upp" en hel del, men det finns fortfarande många ställen där mer ändringar skulle kunna göras. Kanske har vi tid att göra detta nu under Vista.

Min fråga till dig som användare är, hur ser du på att vi flyttar runt snabbtangenter i olika Windows-versioner? Försvårar det för dig att snabbtangenter är inkonsekventa mellan olika Windows-versioner i dialogrutor som i övrigt inte har ändrats? Finns det värde i att vi skulle låta gamla dialogrutor vara även om snabbtangenterna är "fula"? Alla kommentarer är välkomna.

* vad heter det nu igen?
** tills nu


Detta inlägg publiceras i befintligt skick och innebär inga garantier eller rättigheter i övrigt.