Vad är en "device"?

I Windows översätter vi "device" med "enhet". Det funkar fint, eftersom det i allmänhet är en komponent i datorn som avses - grafikkort, modem, hårddisk osv. Så långt, så väl.

På sistone har jag hört ett uttryck allt oftare - "any device, any time, anywhere". Tanken är att i framtiden kommer man inte få vara ifred någonstans - du kommer att kunna sjecka mailen på klockan, kolla på TV i digitalkameran, hålla videokonferens i duschen osv.

Synsk som jag är misstänker jag att förr eller senare kommer jag tvingas översätta detta "device" i ett sammanhang där det kan betyda lite vad som helst - PDA, klocka, navigationssystem eller nåt annat. Jag bävar. De som lokaliserar Windows CE har redan drabbats. Det finns en sträng däri som heter:

"Warning: To avoid data loss, be sure to turn off your device before removing the batteries."
"Varning! Data kan gå förlorade om du inte stänger av datorn innan du tar ut batterierna."

Datorn...? Kan det verkligen vara rätt..?

Men vad ska man säga då? Vad heter "device" på svenska? Några förslag:

  • Grunka
  • Don
  • Mackapär
  • Mojäng
  • Manick
  • Pjäs
  • Tjosanfräs
  • Pillemoj
  • Skrytpryttel
  • ...

Förslag, någon..?