20 tips för att klättra i it-branschen och på Microsoft (1-5)

I förra året fick jag en ny roll på Microsoft som ansvarig för en grupp personer som jobbar med teknisk evangelisering. Det här är något som jag känner mig oerhört motiverad av och jag har fått vara med och rekrytera lysande personer som alla går mot lovande karriärer inom Microsoft. Samtidigt som jag kommer att behålla en del fokus på tekniken så får jag också möjligheten att höja blicken, se till helheten och inte springa vilse i detaljer.

Martin Wallström på Computer Sweden har sammanställt en lista på tips för dig som vill göra karriär inom IT-branschen och jag tyckte att listan var så pass aktuell att jag ville kommentera den, vissa tips kan jag också tycka vara viktigare än andra, och då speciellt inom Microsoft.

Läs artikeln först och om du fortfarande orkar så finns här mina kommentarer och hur jag ser på dessa tips. Jag har också valt att dela upp detta inlägg i flera delar, är det intressant att jag ska posta resten också så släng in en kommentar på bloggen:

 1. Tänk affärer först - teknik sen
  Idag finns inget som heter teknikprojekt. Det enda som finns är affärer med teknikkomponenter.
  – Kardinalregeln är att den som vill flytta upp i karriärstegen måste vara affärsman i första hand och tekniker i andra hand, säger Ray Howell, programutvecklingschef på personalföretaget Sapphire Technologies.
  Det som hjälpte honom till en början var att han funderade ut vad han behövde veta för att se it-projekt från ett affärsperspektiv.
  – När alla andra pratade teknik kunde jag ta på mig de finansiella och säljmässiga aspekterna. Det hjälpte mig att hitta lösningar snabbare. Mina överordnade såg det och det var det som gjorde att jag kunde göra karriär så snabbt.

  Mina kommentarer:
  Absolut ett bra tips, men jag vill bestämt påstå att personer som har ett stort fokus på tekniken ofta kan identifiera möjligheter till nya lösningar och sätt att göra affärer genom att snabbt ta till sig nya tekniker. Visserligen så krävs det en stor förståelse av verksamheten och gärna också eventuella rum för förbättringar i denna för att inte låta sin kreativitet få allt för stort spelrum. Ett IT-projekt som inte har någon anknytning i verksamheten löper också risk att inte få budget, resurser eller intresse så en balans mellan dessa kompetenser tror jag är att föredra.

  En generell egenskap hos de flesta som jobbar på Microsoft är ett brinnande intresse för teknik, det som jag också ibland reflekterar över är att de personer som har det största intresset för teknik verkar vara de som också är mest trogna sin arbetsgivare. Vad menar jag då med det? Jo, först och främst så har Microsoft i jämförelse med andra företag tydligen en väldigt låg personalomsättning, vi anställer så det knakar men det slutar inte alls lika många som på andra ställen. Och speciellt i de tekniska positionerna så är personalomsättning ännu lägre. Jag har ingen statistik att peka på utan baserar detta istället på att under de snart nio år som jag jobbat på Microsoft så har de personer som jag sett exponerat den största tekniska kompetensen fortsatt sin karriär inom företaget och verkar känna sig bekväma med det.

  Det som jag också vill påstå är en styrka med Microsoft i det här avseendet är vårt fokus på personalutveckling, oberoende om du vill bli eller är chef, eller känner dig komfortabel i din befintliga position så finns det en karriärsstege för att bli mer senior, ta och få större ansvar samt möjligheten att gå utanför din roll i så kallade virtuella team och på det sättet få ytterligare kompetens och ett bredare synsätt.

 2. Höj ribban
  Den som överträffar målen stiger snabbast i graderna.
  – Att slå förväntningarna är bästa sättet att synas, säger Brendan Courtney, chef på rekryteringsföretaget Spherion. Det gäller att utföra många parallella uppgifter och göra nya saker fast man är upptagen med annat.
  Det gäller att överträffa hela tiden, inte bara vid enstaka tidpunkter. Eller att visa att den egna förmåga till ledarskap ligger utöver vad personen anställdes för.
  – Ju mer ansvar en person tar, desto mer omistlig blir den, säger Carly Drum, chef för rekryteringsföretaget Drum Associates.

  Mina kommentarer:
  Sikta högt, men sätt realistiska mål. Det här är viktigt som chef att när du sätter mål för dina anställda så måste de vara inom räckhåll men samtidigt göra en påverkan på resultatet. Microsoft har höga krav på sina anställda men vi har samtidigt en mycket öppen process för att sätta dessa krav (kallas "commitments") där den anställde får komma med förslag både till direkta mål och mätetal, men också hur dessa mål ska nås. Detta leder till ett större engagemang och åtagande från alla inblandade.

  Parallellt med den vanliga planeringen av kortsiktiga mål (på 1-års basis) pågår kontinuerligt en dialog mellan chefen och dess anställde om vad nästa steg i karriären kan och bör vara, samt vilka åtgärder som måste tas för att vägen dit ska öppnas upp. Det är också här som chefen och den anställde pratar om styrkor och sårbarheter i förhållande till nästa steg, ofta är det här mjuka faktorer som till exempel att jag ofta tänker lite för snabbt och tar för stor plats i diskussioner, och då får jag tips på hur jag kan agera i möten för att låta fler synas och främja den kreativa andan. Den åtgärden i sin tur hjälper mig att bli mer lyhörd och empatisk på hur olika personer agerar i möten och konfrontationer.

 3. Ställ upp - gång på gång
  Delta i projekt som andra inte vill vara med i. För programmeraren Sunil Misra kom första tillfället när hon som 24-åring gick nattskift som testledare för företagets nya cad-program.
  – Först då syntes jag i högsta ledningen. Jag lärde känna många nya människor, bland annat testare som jag aldrig hade haft en chans att arbeta med annars, säger Misra, som nu är konsultchef på teknikföretaget Getronics i Amsterdam.
  Därefter fick hon ett jobb som projektledare inom nya produkter.

  Mina kommentarer:
  Men våga också säga nej. På Microsoft i allmänhet men på min avdelning i synnerhet så hjälper vi varandra i ur och skur, men respekterar också varandras agendor och tid. Det betyder att ett nej accepteras, tolereras och respekteras. Vi motiveras också att kontinuerligt bidra till andras framgång genom att delta i virtuella team, till exempel en stor lansering, en annonskampanj eller helt enkelt en roadshow.

  För ett par år sedan genomgick vår arbetsgrupp en längre kurs i gruppdynamik och teambuilding, det gjorde att vi lärde känna varandra på ett annat plan och insåg hur mycket starkare gruppen är i jämförelse med den ensamma individen. Det som vi främst skapade är dock vårt IDK som står för Icke Dömande Klimat. Där är alla lika värda, oavsett roll och organisation, och alla hjälper varandra.

  Men just rätten och förmågan att säga nej är viktig eftersom det finns oändligt med projekt att driva och saker att göra, det gäller att sätta de viktigaste sakerna främst och inte bara göra det som är roligast och mest motiverande.

 4. Skyll aldrig på andra
  Den som arbetar med tillräckligt många nya projekt kommer någon gång att få problem, med att leverera i tid, med kvalitet eller att hålla budget. Då gäller det att inte skylla på andra.
  – Hellre ta på sig ansvaret om det brister än att peka finger, säger Jack Ford, vd på distributören Charette.

  Mina kommentarer:
  Det här behövs nästan inte kommenteras, men något som jag dock vill poängtera är att vi inte heller ska prata bakom ryggen på varandra utan alltid respektera även och kanske speciellt de som inte är där i diskussionen. Det gäller också att hålla ögonen och öronen öppna och snabbt kunna reagera och komma med förslag på förändringar om du ser att något är på väg att gå åt fel håll. En person som får andra att se bra ut uppskattas från alla håll och kanter!

  Detta gäller naturligtvis i båda riktningarna, om du är chef så gäller det att få dina anställda att skina, samtidigt som du måste få din chef att också lysa på himlen. Det finns en välkänd tes som kallas "fönstret och spegeln", som i korthet går ut på att när någonting går bra i ett projekt eller liknanden så titta ut genom fönstret och se alla som bidragit, men när det har gått dåligt, ställ dig framför spegeln och syna dig själv kritiskt istället för att leta efter brister hos andra.

 5. Våga säga sanningen
  Chefer vill befordra ledare. En viktig aspekt av det är att ha åsikter och att uttrycka dem, säger Mark Stevens, vd för marknadsföringsföretaget MSCO.
  – Många är rädda för att få problem om de säger vad de tycker, men i många fall är det tvärtom. Den som vill inspirera andra att stå upp för principer måste kunna göra samma sak själv, säger Stevens.

  Mina kommentarer:
  Ljug ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG. Och kom inte heller med ogitliga bortförklaringar. Om budgeten för ett projekt har överskridits eller en deadline missats, berätta gärna varför om du får frågan, men försök alltid att för dig själv kritiskt granska om du hade kunnat ana problemen eller gjort förändringar tidigare för att rädda situationen, det lär du dig mycket på.

Länk till 20 tips för att klättra i it-branschen - Computer Sweden