Agenda för MSDN Live 2007

Nu ligger anmälningssidorna uppe för vårens roadshow Microsoft Live där MSDN spåret den här gången ser ut som följer:

Förmiddagen är mycket utvecklarfokuserad och riktar sig till dig som vill få en konkret överblick över hela Microsofts utvecklingsplattform, från operativsystem och webbserver till ramverk och verktyg.

08.30 - 09.30 Microsofts plattform för utveckling (Johan och Robert)
Att utveckla på och med Microsofts plattform ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde för 5 eller 10 år sedan. I den här presentationen går jag igenom vår historia med komponenter och hårt ihopkopplade system, men blickar också framåt mot morgondagens lösningar, tjänste-baserad utveckling och appliaktioner som exekverar sömlös över internet, allt baserat på standardiserade protokoll och tekniker. Vad innebär Longhorn Server för utvecklare?

09.45 - 10.45 .NET Framework, 1-2-3 (Johan och Patrik)
Alldeles nyss släpptes version 3.0 av .NET Framework, men alla har inte hunnit sätta sig in i de olika delarna så därför passar vi på och tittar på exekveringsmiljön, säkerhetsmodellen och går igenom de viktigaste namnrymderna och klassbiblioteken som utvecklare och arkitekter behöver känna till. Vi blickar också lite framåt och pratar om kommande version av ramverket och språken som släpps under året som kommer.

11.00 - 12.00 Visual Studio, produktivitet i paket (Johan och Patrik)
I höst släpps nästa version av Visual Studio, just nu pågår utvecklingen under kodnamnet "Orcas". Men Visual Studio är stort, mycket stort, och det finns flera versioner som riktar sig mot olika roller av utveckling. Det finns också verktyg i den befintliga sviten som inte alla känner till samt vissa verktyg som alla utvecklare borde ladda ned till sin lokala dator för att bli ännu produktivare och skriva lösningar med högre kvalitet.

Eftermiddagen fokuserar mer på användargränssnitt och upplevelser av applikationer både i webbläsaren och på den lokala klienten!

13.00 - 14.00 Microsoft Expression, verktyg för designers (Johan och Marcus)
Ett utvecklingsprojekt består inte bara av utvecklare, testare, arkitekter och projektledare. Allt tydligare blir det att användargränssnitt blir viktigare och viktigare för applikationer att skilja sig från varandra. Dock så har avsaknaden av verktyg från Microsoft ofta lett till separerade processer och dålig interaktion mellan designers och resten av projektet. Med Expression Studio släpper Microsoft en svit av produkter och tekniker som just riktar sig till designers. I den här presentationen introduceras alla produkterna i sviten men speciellt fokus läggs på Expression Blend och Design som kan användas för att visuellt skapa helt nya typer av applikationer med hjälp av språket XAML, som också är intressant för utvecklare.

14.30 - 15.30 Microsoft ASP.NET Ajax 1.0 (Robert och Marcus)
I ramverket för AJAX-utveckling erbjuds ett kraftfullt stöd för att skapa dynamiska webbsidor som ger en förbättrad användarupplevelse – ett stöd som är helt integrerat med övrig ASP.NET-funktionalitet. Vi undersöker de olika delarna i ramverket och tittar på hur en servercentrerad strategi ser ut och hur klientscript-biblioteketet kan användas, vilka möjlighet som finns för att göra asynkrona anrop mot webbtjänster och hur AJAX-funktionalitet kan läggas till befintliga ASP.NET-applikationer. Vi undersöker även den samling kontroller och ”extenders” som ingår i ASP.NET AJAX Control Toolkit.

16.00 - 17.00 WPF/E, vad e´de´ (Robert och Marcus)
Windows Presentation Foundation Everywhere (WPF/E) är kodnamnet för en ny teknik som gör det möjligt att skapa rikare, mer dynamiska och avsevärt mycket snyggare webbgränssnitt än vad som hitills varit möjligt med "traditionell" webbteknik. WPF/E gör det möjligt att visa vektor-grafik och animeringar i webbsidor och samtidigt blanda dessa med audio och media-strömmar. I den här presentationen visar vi även hur WPF/E kan kombineras med ASP.NET Ajax 1.0 vilket öppnar upp för helt nya scenarion för dynamiskt genererade och interaktiva webbgränssnitt.

Talare för dagen är lilla jag, min kollega Robert Folkesson samt Patrik Löwendahl och Marcus Olsson från Cornerstone.

Anmäl dig redan idag på följande länkar:

Malmö den 19:e mars
Göteborg den 20:e mars
Örebro den 21:e mars
Stockholm den 22:a mars
Linköping den 23:e mars
Umeå den 28:e mars