ALT.NET Stockholm träff på Nalen

Igår deltog jag på ALT.NET Stockholms informella träff på Pub Nalen i Stockholm. Kvällen samlade ett 10-tal personer och diskussionen var för mig oerhört intressant. Naturligtvis pratade vi om hur Microsofts såg på ALT.NET’s förespråkade tekniker i förhållande till Microsofts egna men också hur ett samarbete skulle kunna stärka utvecklar-communityn som helhet.

Utmaningen som diskuterades var helt enkelt varför så få svenska (och internationella) utvecklare saknar passionen för sitt yrke och inte motiveras av att lära sig nya saker, bli bättre på sitt jobb och hitta utmaningen i att kontinuerligt prova alternativa lösningar.

Jag fick en känsla av att vi var överrens om att det inte finns någon enkel lösning (silverbullet) men att det eventuellt (och dessvärre) inte går ut på att prata med just utvecklaren alls, utan vi måste kliva uppåt i värdekedjan på företagen. Om vi kan träffa beslutsfattarna, arkitekterna och de som sitter på pengarna, och där påvisa ett bättre och mer förutsägbart resultat så kommer det att göra att organisationer tar till sig exempelvis TDD, vilket i sin tur också leder till ökad förståelse för mönster, rekommendationer och design.

Från Microsofts perpektiv så låter detta som musik och något som jag ser fram emot ett samarbete med ALT.NET communityn som helhet runt.

Naturligtvis var stämningen ibland också lite bitsk och innehöll roliga kommentarer och anekdoter, men om du inte var där så missade du dem, så det så, eller som det heter på engelska: So that so! :)

Vill du hålla koll på kommande aktiviteter (som exempelvis den “unconference” som anordnas den 12:e september) så rekommenderas ett besök på: http://www.altdotnet.se/