Arkitektur, designmönster, domändriven design, AOP...

Just nu så pågår en diskussion med några av våra MVP'er angående Microsofts roll när det gäller att prata om exempelvis ovanstående tekniker och metoder. Vi har försökt att prata om designmönster i några av våra breda seminarier, men det accepterades inte riktigt, nivån vart för djup och mertalet av deltagarna tyckte inte att det kändes viktigt, det är och var lite oroande tycker jag.

Jag vill gärna veta hur vi (om vi överhuvudtaget ska) agera runt dessa områden, hur får vi er utvecklare intresserade av designmönster och "building-blocks"...

För att gro lite frön, ska vi använda MSDN TV, MSDN Live, utvecklarkonferenser, workshops, laborationer, bloggar eller något annat?