Detaljer om mina presentationer under Microsoft Live

Det har efterfrågats lite mer i detalj vad jag tar upp under mina presentationer på Microsoft Live, så här följer en något lite mer detaljerad agenda:

Windows Vista för utvecklare
Presentationen tar upp de tre områdena som kommunikationen runt Vista fokuserar på: Clear, Confident, Connected.

Clear: Pratar lite kort om WPF, Sidebar och gadgets. Visar på OLE DB providern för sökmotorn i Vista, visar också på hur de nya kontrollerna i Vista's Common Controls kan användas både från C++/CLI och C#.
Confident: Tar upp UAC, några av de nya krypteringsteknikerna och andra tjänster för bättre tillförlitlighet. Visar hur manifest i Vista påverkar en applikations rättigheter och exekvering.
Connected: Nya funktioner som "Network Awareness", sideshow och några andra API'er tas upp.

Windows Presentation Foundation i dina applikationer
Visar på några kreativa möjligheter med XAML samt tar upp WPF's möjligheter med nya upplevelser av applikationer som skiljer sig från sina respektive webblösningar. Tar också upp de olika applikationstyperna i WPF, pratar om XBAP och olika val för distribution av applikationer. Introducerar WPF/E och positionerar detta mot existerande tekniker. Visar avslutningsvis på hur vi kan låta Windows Forms och WPF samexistera i applikationer och lösningar.

Windows Communication Foundation i dina applikationer
Introducerar först tekniken och koncepten. Går sedan in i detalj på arkitekturen och visar på flexibiliteten vid anpassning i flera olika steg av denna. Pratar om versionshantering för att förbereda sina tjänster för vidareutveckling och visar också hur vi kan exponera COM+ tjänster och MSMQ lösningar med hjälp av WCF. Berättar också om några rekommendationer för att förbereda våra befintliga ASMX-tjänster för WCF om migrering är önskvärt.

Windows Workflow Foundation i dina applikationer
Introducerar tekniken och arkitekturen, går sedan och visar persistens med hjälp SQL Server och lägger en del tid på att visa möjligheter av integration mellan WCF och WF. Berättar också om hur Microsoft själva redan använder och planerar att använda WF i framtiden i kommande tekniker och produkter.

OpenXML och MSDN Update
Berättar om OpenXML formaten och visar hur vi med hjälp av namnrymder från .NET Framework 3.0 kan generera OpenXML dokument från "scratch" med hjälp av mycket lite kod. Visar också på exempel på "robustheten" i OpenXML formaten. Tar naturligtvis upp likheter, skillnader, styrkor och sårbarheter mellan OpenXML och ODF (Open Document Format). Den här presentationen avslutas också med en blick in i framtiden med lite nya tekniker och produkter som ligger ganska nära till hands, visar också hur XNA Framework kan användas för att bygga spel och multimedia applikationer med mycket lite kod.

Jag hoppas att det här verkar intressant och att vi ses under roadshowen!