Dev Days 2006 – Ur arkitektens synvinkel

Ett av de spår som kommer att hållas under Dev Days 2006 är helt fokuserat på arkitektur. De seminarier som kommer att hållas ser ut som följande (Observera att ordningen kan komma att ändras):

 • Arkitektur idag och hur det kan se ut år 2010
  Vi gör en översikt över vad dagens arkitektpresentationer handlar om, hur de hänger samman och varför de är så viktiga. Vi kommer också att titta vidare på det som händer inom området som kallas ”Software as a Service” (SaaS) och se hur SOA, Web 2.0 och SaaS hänger samman.
  Talare: Daniel Akenine, Microsoft

 • "Microsoft Services Business Architecture", mer känd som "Motion"
  Motion är en ny metodik ifrån Microsoft för att beskriva ett företags affärsarkitektur. Kan det vara lösningen på problemet hur man kommunicerar mellan IT och verksamhet? Vi kommer att beskriva denna metodik, var den kommer ifrån och hur den kan användas.
  Talare: Allan Knudsen, Microsoft

 • Modellering och Software Factories
  Mycket tyder idag på att framtidens mjukvaruutveckling kommer att använda nya metoder för att skapa applikationer. Metoder som kapslar in och återanvänder kunskap bättre än idag och som kanske kommer att förändra kompetensprofilen för en utvecklare. Vi går igenom begreppet Software Factories och tittar även på hur du kan bygga applikationer som kan prata med din driftmiljö via modeller.
  Talare: Daniel Akenine, Microsoft

 • Web Service Factory
  Hur kan vi använda några av de mönster och factories som Microsoft Patterns & Practices gruppen levererat?
  Talare: Magnus Juvas, Jönsson & Lepp

 • Microsoft Solution Framework (MSF) 4.0
  MSF 4.0 är ett flexibelt ramverk som är framtaget baserat på rekommendationer och riktlinjer från Microsofts partners och egna konsulter. Här får du reda på hur det kan användas i din organisation och i dina mjukvaru-projekt.
  Talare: Per-Erik Padron, Jönsson & Lepp

 • Enterprise Library 2.0
  Enterprise Library består av produktionsfärdiga kodmoduler för att hantera cachning, konfiguration, kryptering, data-åtkomst, Exception-hantering, loggning, instrumentering och säkerhet i .Net-applikationer. Vi beskriver hur biblioteket kan användas för att öka kvalitet och produktivitet i era projekt.
  Talare: John Leijonhufvud, Jönsson & Lepp

Ser det spännande ut?

Anmäl dig idag på målsidan!