DevDays 2006 - för projektledaren?

Med den nyligen publicerade spikade agendan öppnas ett spår som är "virtuellt", alltså lämpar sig för projektledaren som inte vill behöva gå ner på djupet i detaljer utan få ett grepp om några av de senaste teknikerna, metoderna och rekommendationerna för webbutveckling.

För dig som är projektledare:

  1. Vad är arkitektur idag och hur kan det se ut 2010? (Arkitektur)
  2. Användarcentrerad utveckling = Agile? (Användargränssnitt)
  3. Hotbildsmodellering och ”SDL” (Säkerhet)
  4. Hur du ”krocktestar” ett IT-system (Användargränssnitt)
  5. Microsoft Services Business Architecture, mer känd som ”Motion” (Arkitektur)
  6. Microsoft Solution Framework 4.0 (Arkitektur)

Så du som är projektledare, anmäler dig till DevDays och väljer arkitekturspåret, sedan är det fritt att hoppa mellan spåren (precis som för alla andra).