En lista över LINQ-providers

LINQ är en av de mer centrala delarna i .NET Framework 3.5 och i ramverket finns stöd för LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to XML och inom kort även LINQ to Entities. Men den här listan på providers för andra datakällor visar på både intresset och acceptansen som denna teknik har fått på oerhört kort tid efter lansering.

Speciellt intressanta anser jag själv att LINQ för ActiveDirectory, NHibernate och SharePoint verkar vara.