En upplevelse som heter duga

Den här veckan har varit lite speciell, i torsdags morse hoppade jag på ett flyg till Istanbul för att presentera Silverlight och Windows Live för en publik som jag vanligen inte har möjligheten att träffa, nämligen ett 40-tal av Microsofts VD'ar, som alltså styr och ställer över de lokala kontoren samt några personer ännu högre upp i värdekedjan. Jag hade 15 minuter på mig och drog igenom en komplett produktion av en film som kodades med Expresson Media Encoder, öppnade upp det producerade projektet i Expression Blend och importerade lite XAML som tidigare exporterats från Expression Design. Sedan publicerade jag hela den producerade lösningen (en Silverlight spelare med film) på vår nyannonserade streaming tjänst för just Silverlight och använde Expression Web för att konsumera Silverlight-spelaren i en webbsida som jag publicerade på internet, allt detta på runt 5 minuter.

Sedan tog jag och använde mig av den mycket läckra Silverlight Airlines lösning som Scott Guthrie demonstrerade under Mix07's inledningstal och hackade lite kod på scenen till allas stora glädje (kod förgyller allas vardag). På det sättet kunde jag visa på styrkan i den framtida versionen av Silverlight (version 1.1) som alltså kommer att innehålla den CLR som gör det möjligt att alltså exekvera .NET på både Windows och Mac. För att visa på styrkan i den hanterade exekveringsmiljön använde jag det schack-exempel som också visades under Mix07 och lät .NET spöa Jscript med råge, och precis som under Mix07 lockade resultatet fram en hel del skratt och applåder.

Avslutningsvis visade jag på hur den fulla versionen av Windows Presentation Foundation fortfarande har några mycket attraktiva funktioner som helt enkelt inte kan erbjudas i den skydade exekveringsmiljö som Silverlight exekverar under i webbläsaren som till exempel hårdvaruaccelererad 3D-grafik.

Nu sitter jag på flyget hem till Sverige igen (efter att ha mellandlandat i Frankfurt) och har allt som allt varit borta i lite drygt 36 timmar, men oj vad jag har lärt mig mycket på den här möjligheten.

Jag tror att jag ska ta och försöka spela in mitt Silverlight demo som en MSDN TV inom kort, det är bara huuur läckert som helst när både teknik, plattform, tjänster och verktyg passar varandra som handen i handsken och jag har stora förhoppningar och förväntningar på Silverlight.

Framtiden är ljus, Silverlight skiner starkt!