I fokus: Interoperabilitet

Jag har frågon om jag inte kan skapa dialoger via bloggen som rör ämnen som sedan kan diskuteras under en viss period och jag har nu bestämt mig för att prova på och se om det kan lyfta. Det första ämnet som jag vill ta upp är interoperabilitet och vad Microsoft gör för att främja för just detta.

För mig så innebär interoperabilitet att kunna bygga applikationer och lösningar som kan samexistera och kommunicera med andras applikationer och lösningar genom att anamma antingen formella standards eller "de-facto" standards och som då gör att vi kan utnyttja redan befintliga investeringar eller integrera med andras system över exempelvis internet. För en mer formell definition så kan du titta vad wikipedia säger!

Microsofts utvecklarplattform möjliggör så att utvecklare kan sluta tänka på underliggande ramverk och "plumbing" utan istället ges tid och resurser för att fokusera på rika och relevanta applikationer. Interoperabilitet är alltid en hörnpelare i vår utveckling, redan vid design och vi lägger mycket tid på att kommunicera och samarbeta med "communityn" för att få olika personers och organisationers syn på saker och ting. Naturligtvis lägger vi stor vikt vid standards både genom att implementera befintliga sådana och med att utveckla nya, för visst är det väl så att bara för att det finns en standard så kan vi inte sluta "uppfinna" i det området.

Vanligen så hamnar våra produkter eller tjänster i någon av dessa kategorier för interoperabilitet:

Hantering av identiteter
Exempelvis Windows CardSpace som är en central och vital del av .NET Framework 3.0 är en teknik som underlättar för användare att hantera sina olika identiter som används vid olika webblösningar. Men WCS är inget som är properitärt för Windows utan istället så kommer vi kunna koppla dessa identiteter mot redan befintliga identitets-tjänser och API'er som exempelvis OpenID.
Läs mer här...

Webbtjänster
XML Web Services och SOAP är något som jag själv har varit ute och evangeliserat i, ja vad blir det, nästan fem år och jag vill bestämt påstå att med de kraftfulla och produktiva verktygen som vi har i Visual Studio så har vi absolut varit med och bidragit till framgångarna för dessa tjänster. I och med Windows Communication Foundation så gör vi utvecklingen ännu enklare eftersom vi skapar en gemensam programmeringsmodell för alla typer av distribuerad kommunikation oavsett om denna kommunikation är mellan processer på samma dator, inom Intranätet eller mellan datorer via Internet. Dessa tjänster kan exponera sin funktionalitet via WSDL och utnyttja redan befintliga standards och protokoll som WS-*.
Läs mer här...

Samarbete
Det här är kanske det område som vi idag får mest publicitet runt omkring, varför i herrans namn måste vi ta fram en ny specifikation över dokumentformat när det redan finns en ISO-standard? Det är väl också här som jag tycker att mitt ovanstående påstående (Måste vi sluta uppfinna och innovera i ett område bara för att en standard finns?) gör sig mest aktuellt. OpenXML som redan är en ECMA-standard och just nu är på väg genom ISO-standardiserings-processen (ständigt förhalad och påhoppad av IBM) är ett flexibelt format för att lagra dokument i ett ZIP-format och med en XML-baserad struktur som gör det enkelt för andra företag att konsumera och producera dessa format. OpenXML är också en mycket detaljerad specifikation i och med att de format som beskrivs stödjer alla funktioner i senaste versionen av Office 2007. För att ännu bättre möjliggöra interoperabilitet mellan format och applikationer har vi också sponsrat ett "open source"-projekt för att ta fram en översättare mellan OpenXML och Open Document Format som redan finns tillgänglig för nedladdning. Redan idag finns det flera hundra utvecklare som bygger skräddarsydda lösningar på OpenXML!
Läs mer här...

Administration och hantering av applikationer
För att se till att våra operativsystem, applikationer och tekniker fungerar väl med andras så är det möjligt för företag och organisationer att få tillgång till källkod om det är viktigt, men vi samarbetar också med andra företag för att se till att vi birdra till just ökad interoperabiltiet. Till exempel samarbetet med Novell för att förenkla scenario som virtualisering av exempelvis Linux och Windows, federerade tjänster som Active Directory och Novell eDirectory och så återigen dokumentformat enligt ovan.
Läs mer här...

För att avsluta det här inlägget (har du orkat läsa hela vägen) och för att bjuda upp till dialog och diskussion så undrar jag, tycker DU att vi gör rätt eller är det något som vi missar. När jag tittar på de lösningar och applikationer som DU som utvecklare skapar med hjälp av våra tekniker och produkter så kan jag inte göra annat än att känna mig stolt, men vad känner du?