Information om Nästa version av Entity Framework

Imorse publicerades en hel del information om vad som planeras inför nästa version (2.0) av Entity Framework och det ser mycket positivt ut, naturligtvis hade jag själv önskat att dessa features också kom i version 1.0, men som någon vis person en gång sa: "Shipping is a feature too!". Mina favoriter:

Persistance Ignorance: Förhoppningsvis lyckas vi åstadkomma en äkta POCO (Plain Old CLR-Objects) lösning.

Code-First: Skapa applikationsarkitekturer, domänmodellen, och generera sedan databasen baserad på denna modell.

TDD Scenarios: I och med POCO så underlättas testning av skikten markant och i stort handlar det om att låta vissa metoder och medlemmar vara virtuella.

Läs mer på http://blogs.msdn.com/efdesign