IT-arkitekt, nu ett definerat yrke!

En expertgrupp har tillsammans med IASA tagit fram en definition på fyra kategorier av IT-arktiekt-rollen och beskrivit den i ett kommande dokument. IDG har en intervju med Daniel Akenine, en av mina kollegor som också är ordförande i IASA i Sverige. I intervjun berättar Daniel om och syftet med uppdraget.

Läs mer på IDG!