Lär dig F# och .NET Framework samtidigt

John Liao har publicerat en riktigt läcker samling inlägg med exempel i F# där du utforskar och lär dig .NET Framework, både ASP.NET, WPF och Workflow Foundation.

Interactive exploration of .NET XML programing with F#

Learning WPF with F#

Learning WPF - Working with Brush Basics

Learning WPF with F# - Adding Contents

Learning WPF with F# - Working with Buttons

Programming ASP.NET 2.0 with F#

Working with ASP.NET 2.0 ViewState in F#

Playing around with Workflow Foundation in F#

Learning WPF with F# - The Dock and the Grid

Learning WPF with F# - Canvas

Learning WPF with F# - The Dock and the Grid and Problems with Static Readonly Fields

Working with F# - DependencyProperty and static readonly field workaround

Learning WPF with F# - Routed Input Events

Learning WPF with F# - Custom Elements

Learning F# with WPF - Single Child Elements

Så då var kvällen “förstörd” då… :)