Lär dig SDL: Security Development Lifecycle

Security Development Lifecycle kan vara det absolut starkaste receptet och skälet till att Microsoft på senare tid har lyckats oerhört bra med att minska sårbarheten och exponering i våra produkter.

På måndag (ledsen för sen påminnelse) så kommer min kollega Michael Anderberg att göra en rejäl genomgång av vad SDL innebär och hur du och ditt företag kan ta del av de rekommendationer och den formella process som SDL innehåller.

Det här är ett tillfälle som bara inte får missas!

Anmäl dig och dina kollegor nu!