MSDN Live: Mina presentationer!

Nu har jag publicerat mina presentationer som hålls under MSDN Live:

Introduktion till Visual Studio 2005.
En kort introduktion, inte så många slides, utan istället demonstreras produkterna så mycket som möjligt!

Introduktion till Smarta Klienter.
Introducerar nyheter i WinForms 2.0, ClickOnce och också lite kort om Visual Studio Tools for Microsoft Office System.

XML WebServices i .NET Framework 2.0.
Går igenom interoperabilitets-förbättringar, olika parameterar för WSDL.EXE samt lite kort om Web Service Enhancements 3.0, Windows Communication Foundation och Windows Workflow Foundation!