MSDN TV Live - Windows Communication Foundation

Under den här seminarieserien kommer vi att gå igenom Windows Communication Foundation både för utvecklare och arkitekter. Vår ambition är att hjälpa dig som vill använda dig av WCF i dina lösningar att bli ännu mer produktiv och förstå hur WCF kommer att vara naturlig del av Microsofts produkter och lösningar i framtiden. Jag vill också passa på att efterlysa lösningar som redan använder WCF för att kontinuerligt och speciellt i den avslutande presentationen presentera konkreta applikationer och kanske även starta diskussioner runt dessa. Berätta gärna också vilka utmaningar du haft och hur WCF har löst dessa!

Introduktion till Windows Communication Foundation

I och med lanseringen av Windows Vista, släpptes också .NET Framework 3.0. En av de komponenter som ingick i .NET Framework 3.0 är just Windows Communication Foundation som medför en gemensam programmeringsmodell för nästan all typ av distribuerad kommunikation på Microsofts plattform. I den här inledande presentationen går vi igenom grunderna i WCF och visar på hur du snabbt kan komma igång med tekniken.
Datum och tid: 18:e april klockan 12.00 - 13.00Se presentationen i efterhand här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

Migrering från, och integration med andra tekniker

För dig som redan sitter med ett flertal tjänster och lösningar implementerade med andra tekniker för distribuerad kommunikation så kommer vi i den här presentationen titta på hur du kan migrera från och integrera med dessa. Vi kommer att beröra och ta upp ASMX, MSMQ, WSE, COM+, .NET Remoting samt integration med Windows Workflow Foundation och BizTalk Server.
Datum och tid: 25:e april klockan 12.00 - 13.00Se presentationen i efterhand här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

WCF plats i olika lösningar

Trots en gemensam programmeringsmodell så erbjuder Windows Communication Foundation en stor flexibilitet i hur applikationen och lösningen ska agera, vi kan exempelvis exponera våra tjänster via Internet Information Services, eller använda komponeterna i våra rika klienter som distribuerats med ClickOnce, det finns dock lite att tänka på och känna till. Värt att veta är också att WCF finns implementerat i .NET Compact Framework 3.5 och går alltså att använda i mobila lösningar, dock med vissa begränsningar. Vi passar även på att ta upp hanteringen av sessioner, asynkrona anrop och ”callback”-funktionalitet under denna timme.

Datum och tid: 2:a maj klockan 12.00 - 13.00Se presentationen i efterhand här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

Säkerhet och WCF

Vi får aldrig glömma bort, utan måste alltid vara medvetna om vilka möjligheter och tekniker som vi kan använda för att förbättra säkerheten i våra applikationer. WCF har stöd för både autentiserad, auktoriserad, signerad och krypterad kommunikation. WCF kan också hanterad så kallad federerad säkerhet och använda exempelvis CardSpace som identiteslösning.

Datum och tid: 9:e maj klockan 12.00 - 13.00Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

Se demonstrationerna här:Demo 1 - Säkerhetsmodeller i och med WCFDemo 2 - Autentisering och auktorisering i WCFDemo 3 - WCF och CardSpace

Administration och diagnostik

Övervakning av system blir allt viktigare i och med stora och komplexa lösningar. WCF har integrerat stöd för ”tracing” och kan även använda WMI för övervakning och administration. Det går också att koppla samman WCF med Enterprise Library och nyttja dess funktioner för validering och felhantering.
Datum och tid: 16:e maj klockan 12.00 - 13.00Titta på filmen i efterhand här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

Kontraktsbaserad utveckling med WCF

Ofta vill utvecklare och arkitekter inte börja med att skriva kod för sin lösning utan istället fokusera på de meddelanden som kommer att skickas mellan klient och tjänst. WCF har primärt ett kodfokuserat angreppsätt på utveckling av tjänster men vi kan som utvecklare ändå förbereda oss inför de utmaningar som kontraktsbaserad metoder försöker att lösa. Det finns också ytterligare tekniker och omfattande ramverk som kan underlätta utvecklingen av dessa lösningar och i den här presentationen kommer vi bland annat titta på WCF Service Factory.
Datum och tid: 23:e maj klockan 12.00 - 13.00Anmäl dig här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen

Avancerade lösningar genom anpassning av WCF

Windows Communication Foundation är byggt från grunden för att vara flexibelt och erbjuda olika möjligheter av skräddardsydda anpassningar i arkitekturen. Som näst sista del på denna serie av presentationer tittar vi just på olika sätt att skapa skräddarsydda lösningar.
Datum och tid: 30:e maj klockan 12.00 - 13.00Anmäl dig här... Hämta PowerPoint-filen till presentationenHämta demonstrationerna till presentationen