Ny struktur för Patterns & Practices

clip_image001Idag har vi lanserat en ny struktur för Patterns & Practices på MSDN Library. Strukturen är planerad efter en generell struktur av kategorier, exempelvis “Solution Development Fundamentals”, “Client Development”, “Server Development” och “Services Development”. De här kategorierna kommer att återspeglas i flera typer av kommunikation framöver.

Något som jag också tror kommer att uppskattas är att det ska bli enklare att förstå vilka tekniker som är aktuella, vilka som är äldre men fortfarande användbara, samt vilka som är utdaterade och inte bör användas längre.

Nu blir det också lättare att hitta informationen utan att behöva söka efter den, klara förbättringar eller hur!