"Patterns and Practices"

Jag brukar ofta nämna PAG (Prescriptive Architecture Guidance) teamets resurser som något av det bästa Microsoft levererar till utvecklare så jag tänkta ge er några länkar till deras sidor:

http://www.microsoft.com/resources/practices/default.mspx - "Patterns & Practices" hemsida.
http://www.pnplive.com - WebCasts och forum över tekniken.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/entlib.asp - Ladda ned Enterprise Library

Mvh