Presentationer från Microsoft Live 2006 - WPF

Här kommer den första presentation som jag håller under Microsoft Live. Den här innehåller information om Windows Presentation Foundation och bland annat några länkar till bra resurser.

WPF.zip