Presentationerna från MSDN Live 2007

Nu har vi publicerat presentationerna från MSDN Live 2007 och de kan du hämta nedan. Inom kort så kommer vi också publicera inspelningarna från roadshowen på MSDN TV.

S S_small

Vad är Software + ServiceI den här första presentationen presenterade jag och Robert vår "nya" arkitektur för applikationer och lösningar idag och imorgon. Vi tog bland annat upp några av nyheterna i SQL Server 2008 men la en hel del fokus på våra Live-tjänster och hur de kan användas som "building blocks" i era egna lösningar med en enkel och skalbar licensmodell.

Ladda hem presentationen här!

VSTS_small

Visual Studio för de små och stora projektenMathias Olausson från Callista som under roadshowen representerade Informator tog i sin presentation upp utmaningarna med mjukvaru-utveckling idag och hur vi som utvecklare och projektdeltagare kan bli både produktivare och skriva bättre kod med hjälp av bland annat de verktyg som finns med i Visual Studio Team System.

Ladda hem presentationen här!

Data_small

Dataåtkomst och sen... Patrik Löwendahl från Cornerstone (Patrik är också MVP i C#) tog sedan chansen att prata om ett ämne som han brinner för, nämligen data-åtkomst och domänmodellering. Under presentationen som bland annat introducerar Entity Framework tog Patrik också upp nHibernate och syftet med dessa verktyg för att underlätta utveckling av flexibla system där objekt i applikationen inte har "beroenden" på lagringsmedia eller struktur.

Ladda hem presentationen här!

Ajax_small

Tips och tricks för ASP.NET och AJAXFredrik Normén, även han från Cornerstone (och Fredrik är MVP i ASP.NET) plockade i sin presentation fram några av sina mest konkreta tips och tricks för utveckling av lite mer interaktiva webbapplikationer med hjälp av AJAX och passade också på att ge publiken en genomgång i objektorienterad utveckling med Javascript.

Ladda hem presentationen här!

Fredrik har också spelat in filmer på MSDN TV i ämnet!

Silverlight_small

Tips och tricks för SilverlightChris Klug från Jönsson & Lepp äntrade scenen efter tidigare talare och presenterade Silverlight 1.0 men fokuserade på versionen som kommer härnäst, nämligen 1.1. Chris hade den mest demo-intensiva presentationen och gjorde två stycken mastodont demonstrationer där han bland annat visade hur vi kan använda HttpDownloader objektet för dynamisk laddning av XAML samt hur Silverlight med hjälp av bland annat Expression Encoder kan integreras med Virtual Earth.

Ladda hem presentationen här!

Rika_klienter_small

Rika klienter ger rika upplevelserFör att avsluta dagen tog sedan Robert upp hur bland annat Expression Encoder kan vidareutvecklas med hjälp av WPF. Han tittade också på några av nyheterna i WPF 3.5 samt hur WPF kan integreras med WinForms för lösningar som inte vill/kan/bör uppgraderas till WPF.

Ladda hem presentationen här!