Rekommendationer för säkerhet i ASP.NET 2.0

PAG gänget har gjort det igen, den här gången har de skapat ett mycket omfattande och välstrukturerat dokument över rekommendationer för säkerhetshantering i ASP.NET 2.0.

Missa inte: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/PAGPractices0001.asp