Snippet för att pausa exekvering.

Två av de vanligaste raderna kod som jag skriver används för att pausa exekveringen i en konsol-applikation och vänta på tangentnedtryckning, därför har jag nu skapat en liten snippet som jag döpt till det kreativa namnet "pause" och koden är barnsligt enkel:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippet Format="1.0.0">
      <Header>
            <Title>Pause Snippet</Title>
            <Author>Johan Lindfors</Author>
            <Shortcut>pause</Shortcut>
            <Description>A couple of lines of code that pauses the application and waits for user input.</Description>
            <SnippetTypes>
                  <SnippetType>Expansion</SnippetType>
            </SnippetTypes>
      </Header>
      <Snippet>
            <Declarations>
                  <Literal>
                        <ID>message</ID>
                        <Default>Press any key to continue!</Default>
                  </Literal>
            </Declarations>
            <Code Language="CSharp">
                  <![CDATA[Console.WriteLine("$message$");
            Console.ReadKey();]]>
            </Code>
      </Snippet>
</CodeSnippet>

Kopiera texten ovan in i en tom textfil som du sedan sparar i "My Documents\Visual Studio 2005\Code Snippets\Visual C#\My Code Snippets", förslagsvis som "pause.snippet". Sedan är det bara att i C# använda genvägen "pause" för att få allt genererat, trevlig och enkelt.