Upprop: Behövs T4-mallar för automatgenerering av WCF-klasser?

En sak som jag började fundera på idag var om det inte vore ganska trevligt att kunna använda T4-mallar för att generera exempelvis WCF-proxys för klienten vid användning av “Add Service Reference”. Men det står lite still i huvudet, och produktteamet är inte helt emot att ta detta som en “feature”-request om jag bara kan få några scenarios där detta verkligen skulle kunna vara nödvändigt.

Har DU något att bidra med?

Här kan det finnas en möjlighet att vi tillsammans påverkar tekniken!

Hör av dig!