Visual C++ 2008 Feature Pack

Nu finns ett så kallat Feature Pack till Visual C++ 2008 att ladda hem för alla kunder med Visual Studio 2008 Standard och högre. Bland annat finns nyheter i MFC som gör att du enklare kan skapa applikationer med stöd för Office Ribbon samt en hel del funktionalitet för att efterlikna det visuella i Office 2007 och tidigare versioner. Även vissa tekniker från Visual Studio finns exponerade, som "dockande toolbars" och åtgärdsfönster.

Mer information nyheter i MFC
Dokumentation och "walkthroughs" för MFC
Enkel "tour" över den nya funktionaliteten
Channel 9: Nya uppdateringar till MFC

I denna uppdatering finns också en implementation av "Technical Report 1" som är ett förslag på tillägg till C++0x standarden. I vår implementation finns en uppsättning viktiga features som smarta pekare, undersökning av reguljära uttryck, nya sofistikerade slumptalsgeneratorer och lite annat smått och gott.

Mer information om TR1
Dokumentation
Vad är TR1?
Lite frågor och svar om TR1
Några presentationer om TR1
Channel9: På djupet i TR1