Visual Studio 2005 Team System för arkitekter

Onsdagen den 12:e oktober genomförde vi en halvdags seminarie om arkitektversionen av Visual Studio 2005 Team System. Det var ett fullsatt evenemang och det verkar som om de flesta tyckte att det var intressant. Jag vill gärna dela med mig lite av några av de länkar som jag använt för att förbereda mina delar av seminariet som handlade just om de arkitekt-verktyg som kommer härnäst.

Presentationen från dagen kan ni hitta på:
http://www.lindfors.info/johan/files/VSTAtillWeb.zip (lite drygt 11 MB, ledsen för det)

Andra länkar som jag vill rekommendera är följande:

Dynamic Systems Initiative
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/dsi/default.mspx

Application Designer
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/introappdesigner1.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/introappdesigner2.asp
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/05/08/ServiceStation/toc.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/DisSysDesSt.asp

System Designer
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/vstssysdesigner.asp

Logical Datacenter Designer
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/datacenterdesigner1.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/datacenterdesigner2.asp

Deployment Designer
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvsent/html/vsts-arch.asp

Class Designer
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvs05/html/vstsclassdesigner.asp

DSL-tools
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnvsent/html/vsent_ModelingLangs.asp
http://lab.msdn.microsoft.com/teamsystem/workshop/dsltools/default.aspx

Sten & Per rekommenderade följande artikel om UML och DSL
http://www.bptrends.com/publicationfiles/01-04%20COL%20Dom%20Spec%20Modeling%20Frankel-Cook.pdf