WCF REST Starter Kit

WCF är som bekant Microsofts gemensamma programmeringsmodell för distribuerad kommunikation i alla dess former och kärntekniken i flera av våra produkter och tjänster framöver. REST är ett protokoll för att överföra information med enkla HTTP anrop och som på senare tid dykt upp som en rekommendation för lösningar som behöver enkla, interoperabla kommunikationssätt mellan klienter och tjänster.

Med hjälp av WCF Rest Starter Kit kan du som utvecklare lära dig ännu mer om hur du fortfarande kan använda WCF som programmeringsmodell men nu REST som “bärare” av din information i dina lösningar. Bland annat kan du skapa tjänster som accepterar inmatning från enkla HTTP-formulär, använda ASP.NET’s inbyggda cache-funktionalitet, välja antingen XAML eller JSON för serialisering, hantera fel och massvis med andra funktioner.

För att lära dig mer eller ladda hem WCF REST Starter Kit så finns här en hel del resurser:

WCF REST Developer Center (MSDN innehåller med information)

WCF REST Starter Kit (Diskutera innehållet på CodePlex)

WCF REST Starter Kit (Ladda hem filerna som behövs)

WCF REST Starter Kit Hands On Labs (laborera och lär dig mer)

Endpoint.tv är en webcast serie som har en del bra inspelningar om just WCF REST Starter Kit

Getting Started with the WCF REST Starter Kit
Building resource collection services with the WCF REST Starter Kit
Building resource singleton services with the WCF REST Starter Kit
A lap around the new API extensions for REST - Part 1
A lap around the new API extensions for REST - Part 2