WebCasts om Visual Studio 2005 Team System.

Just nu märker vi av ett stort tryck från kunder och partners som vill lära sig mer om Visual Studio 2005 och speciellt Team System delarna i kommande versionen. Under hösten kommer vi att genomföra seminarier månadsvis fokuserat på specifika roller i ett utvecklingsprojekt (projektledare, arkitekter, utvecklare, testare) men om du vill lära dig mer redan nu och känner att engelska fungerar som språk så finns det ett flertal ganska omfattande inspelade sessioner på http://www.microsoft.com/events/series/msdnvsts2005.mspx.

Det finns sessioner om miljön, anpassning, källkodshantering, MSF och mycket mer. Det går också att ladda ned dessa sessioner så kan du titta på dem i hängmattan under semestern ;)