XNA Framework och IronRuby

Kort postning, bara så att jag inte glömmer bort det… Har lekt lite med Ruby och IronRuby under sommaren för att bredda mig och försöka se tjusningen med dynamiska språk. Lyckades nyss få till ett exempel på den grundläggande funktionaliteten i XNA Framework på PC med hjälp av IronRuby:

require 'Microsoft.Xna.Framework, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d' require 'Microsoft.Xna.Framework.Game, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d'

include Microsoft::Xna::Framework
include Microsoft::Xna::Framework::Input
include Microsoft::Xna::Framework::Graphics

class MyGame < Game

  def initialize
    @graphics = GraphicsDeviceManager.new self
  end

  def update gameTime
    keyboardState = Keyboard.get_state PlayerIndex.One
    if keyboardState.is_key_down Keys.Space
      exit
    end
    super gameTime
  end

  def draw gameTime
    graphics_device.clear Color.CornflowerBlue
    super gameTime
  end

end

theGame = MyGame.new
theGame.run

Är jag på rätt väg? Nu ska jag sova…

Uppdaterades (2009-07-30 22:41) med lite mer funktionalitet och baserat på kommentar från Johan!