Červencové a srpnové novinky ve službách a nástrojích Windows Azure

Windows Azure Platform Traing Kit – srpnová edice

Za začátku srpna byla vydána nová verze Windows Azure Platform Traing Kitu, které jako obvykle přináší vzdělávací materiály rozšířené o novinky, které jsou navázány na technická vylepšení cloud služeb. Hlavní novinkou je úvod a hands-on-lab pro elektronický obchod s Azure aplikacemi – Windows Azure Marketplace for Applications. Zejména díky HOL získáte jasný přehled o tom, jak projít procesem umístění vaší aplikace na Azure Marketplace. Všichni výrobci softwaru, kteří již mají Azure aplikaci, chtějí ji zviditelnit a prodávat před Marketplace, měli by si HOL projít. Mimochodem, v tuto chvíli je na Marketplace 524 aplikací.

Tento update je také úzce navázán na čerstvě vydané nástroje pro Visual Studio.

Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio 2010 – srpnová edice

Ve stejnou dobu jako training kit vyšla i nová edice vývojových nástrojů. Srpnové vydání bylo rozšířeno následujícími novinkami:

  • Profilace Windows Azure aplikací
  • Vytváření ASP.NET MVC3 Web rolí
  • Management více konfigurací služeb obsažených v jednom projektu
  • Vylepšená validace Windows Azure balíčků

 

Windows Azure AppFabric – červencová edice

Na konci července byla vydána nová verze Windows Azure AppFabric. Prakticky jde o změny týkající se Management portálu a služby Access Control. Management portál vedle níže popsané lokalizace do dalších jazyků, umožňuje zavést i další administrátory (co-administrator) i pro správu služeb AppFabric.

Pokud jde o samotný Access Control, v červencové edici přichází tři novinky:

Pravidla (rules) podporují dvě deklarace identit (claims). Ve složitějších scénářích se může hodit, že pravidla dnes umožňují dvě deklarace identit, díky čemuž se sníží počet pravidel nutných pro takto složitou autorizace.

Kódování všech odpovědí OAuth 2.0 je v UTF-8. První verze HTTP odpovědí u OAuth 2.0 využívaly kódování US-ASCII. Od července je možné využít rozšířenou znakovou sadu v kódování UTF-8.

Odstranění kvót. Před červencem 2010 byly na konfiguračních datech nastaveny kvóty. Ty se týkaly počtu poskytovatelů providers, relying party applications, rule groups, rules, service identities, claim types, delegation records, issuers, keys, a adres, které mohou být založeny ve jmenném prostoru ACS. O této chvíle všechna omezení pominula.

Vylepšený portál pro správu Windows Azure

Windows Azure Management portál, doznal několik drobných vylepšení. Vedle oprav některých nedostatků byly uvedeny tyto novinky:

  • Uživatelské rozhraní je dnes možné přepnout do 11 různých jazykových verzí. Čeština však mezi nimi v tuto chvíli není. Osobně mi to ale moc nevadí, protože angličtina pro technické záležitosti je naprosto vyhovující.
  • Nově jsou podporována kontextová menu, které dávají jednoduší přístup k operacím na zvolené položce. Vyvolají se běžný pravým klikem myši.

clip_image002

  • Byla navýšena rychlost spuštění management aplikace a natažení informací o všech službách. Je to zajištěno díky většímu cachování informací v Silverlight Isolated Storage. Pokud poprvé spustíte portál, budete proto požádání o povolení navýšení velikosti storage. Pokud však prohlížeč spustíte In private módu, žádné informace nejsou lokálně ukládány
  • Aplikaci lze nyní přímo odstranit, aniž by ji bylo nutné nejdříve zastavovat.

 

Windows Azure Toolkit pro iOS

V červenci byl uvolněna nová verze Windows Azure Toolkitu pro iOS, která nyní podporuje Windows Azure službu Access Control Service. Druhým významným vylepšením, které v této verzi toolkitu lze najít, jsou tzv. Cloud Ready Packages. Ty slouží k tomu, aby iOS vývojáři mohli snadně vytvářet balíčky pro nasazení aplikací do Windows Azure. Do této chvíle pro tento účel museli používat počítač s Windows 7. Více můžete zjistit na blogu Wade Wegnera.