Listopadové novinky ve Windows Azure

Listopad přinesl celou řadu novinek určených pro vývojáře. Mezi nejdůležitější lze řadit:

Windows Azure SDK 1.6 (November 2011)

Nová verze SDK obsahuje celou řadu vylepšení a novinek. Mezi ty nejzajímavější lze určitě řadit:

 • Zjednodušené publikování, které umožňuje konfiguraci všech oblastí nasazení řešení bez nutnosti opustit Visual studio. Nastavení lze pomocí VS publishing průvodce stáhnout z Windows Azure a uložit si je ve Visual Studiu po opakované použití.
 • Podpora více profilů, které umožňují přepínat mezi různými nastaveními konfigurací, nastavení pro publikaci aplikací a cloud konfigurací.
 • Vylepšený In-Place Update – technologie, která umožňuje rychlý update souborů řešení bez nutnosti nahrávat celý balíček nasazení.
 • Vylepšený konfigurační průvodce
 • Automatická konfigurace certifikátů pro management – přímo z Visual studia je možné provést správu management certifikátů, navíc bez nutnosti jejich manuálního generování.
 • Management nasazení na více subskripcí – pomocí této nové funkce lze snadně nasadit aplikaci na více subskripcí najednou, což je výhodné při hromadném nasazení nové verze pro více zákazníků najednou.
 • Vytváření nových hostovaných služeb – funkce umožňuje vytvářet nové služby opět bez opuštění Visual Studia.
 • Vytváření a konfigurace Strage účtů přímo z Visual Studia
 • Zjednodušení práce s Remote Desktopem – není nutné vytvářet a nahrávat certifikát, ale stačí zadání jména/hesla
 • Více informací v Azure Activity Logu – obsahuje informace o publikování a inicializaci aplikací

SDK není ale jen o lepší podpoře vývojářů ve Visual Studiu. SDK obsahuje samozřejmě i nové knihovny, které přináší následující vylepšení:

 • Pro snadnější nasazení byly do tohoto SDK přidány knihovny pro Service Bus a caching klienta, které s původně nacházejí ve Windows Azure AppFabric SDK. Samotné knihovny však změněny nebyly.
 • Bylo vylepšeno několik oblastí pro práci s frontami (Queues) - podpora pro UpdateMessage, AddMessage, velikost zprávy se změnila z 8 na 64 kB a další.
 • Byla vylepšena výkonnost compute a storage emulátorů

Ke stažení je na zde http://www.microsoft.com/windowsazure/sdk/ a další formace zde.

Windows Azure HPC Scheduler SDK

Toto nové SDK je určeno vývojářům, kteří programují výpočetně náročné aplikace a paralelní algoritmy, které běží na Windows Azure a využívají jeho možnosti škálování do šířky. Pomocí tohoto SDK lze realizovat:

 • Plánování úloh a správa zdrojů
 • Zasílání úloh z webového rozhraní
 • Paralelní runtime s podporou pro MPI aplikace a WCF služby
 • Správa persistence stavu fronty úloh a konfigurace zdrojů

Více informací a download SDK je na MSDN.

Windows Azure Platform Training Kit

Standardní součástí vedení nové verze SDK bývá uvedení kitu s příklady a návody. V jeho nové verzi najdete jednak nové hands-on-laby, tak nová dema a několik oprav.

 • HOL: SQL Azure Data-tier Applications
 • HOL: SQL Azure Data Sync
 • HOL: SQL Azure Federations
 • DEMO: Provisioning Logical Servers pomocí Cmdlets
 • DEMO: Parallel Computing on Windows Azure - Travelling Salesman

Windows Azure Toolkit for Social Games

Jedna z oblastí použití Windows Azure jsou Social Games. V listopadu byla vydána nová verze 1.1. kitu, který obsahuje návody, příklad a nástroje pro vývoj tohoto typu her. Mezi příklady, které jsou povětšinou jednoduché pro snadnost porozumění, najedete i velice sofistikovanou hru Tankista (Tankster).

Microsoft Codename „Social Analytics“

Tak jak roste využívání sociálních sítí, je nutné v mnoha oborech sledovat, co a s jakým tónem se produkty, služby, události nebo lidé komentují. Social Analytics je experimentální služnou, která umožňuje vývojářům integrovat informace ze sociálních sítí do business aplikací.

Detailní informace, příklady a video ukazující princip najdete na webu SQL Azure Labs.