SCOM: Monitorování Windows Azure a SQL Azure

Jeden ze způsobů jak monitorovat funkci jak Windows Azure a zde běžících aplikací, tak SQL Azure, je využít System Center Operations Manager. O dostupnosti Management Packu pro samotné běhové prostředí Windows Azure se mluví již dlouho. Při využití tohoto packu máme možnost:

 • Vyhledání Windows Azure aplikací
 • Poskytování stavu pro každou instanci role
 • Sbírá a monitoruje výkonnostní informace
 • Sbírá a monitoruje Windows events
 • Sbírá a monitoruje .NET Framework trace messages z každé instance role
 • Sleduje výkon, události a .NET Framework trace data z Windows Azure storage účtu
 • Mění počet instancí v roli

Již méně se ví, že existuje i SQL Azure management pack určený pro monitorování dostupnosti v výkonnosti cloud databází. Pomocí verze 1 získáme:

 • Wizard pro zobrazení SQL Azure serverů a databází
 • Stav konektivity na SQL azure server
 • Monitorování zdraví SQL azure databází
  • Monitorování velikosti
  • Využité místo
  • Volné místo
  • Celková alokovaná kvóta
  • Sledování celkového počtu databází na serveru
 • Sbírání a monitorování výkonnostních parametrů
  • Průměrná paměť na session
  • Celková paměť na session
  • Celkový CPU čas na session
  • Celkové I/O na session
  • Počet databázových session
  • Maximální čas běhu transakce
  • Maximální počet transakčních zámků
  • Maximální velikost transakčního logu
  • Šířka síťového připojení na vstupu a výstupu
 • Možnost definovat vlastní hranici pro každý monitorovaný parametr pro konfiguraci zasílání upozornění a kritických upozornění.
 • Run-as profil pro bezpečné připojení na SQL azure
 • Detailní znalost pro směrování IT operátora během řešení problémů
 • Custom tasks pro redirekci uživatele do SQL azure online portálu

Ke stažení

Management pack pro Windows Azure a dokumentace

Management pack pro SQL Azure a dokumentace

Systémové požadavky

Podporované operační systémy: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

System Center Operations Manager 2007 R2 CU3 nebo novější

.NET Framework 2.0 nebo novější

Update:

Pokud hledáte nástroje třetích stran, které slouží k monitorování a load testování Windows Azure aplikací, zde je pěkný seznam.