BranchCache introduksjon

BranchCache er ny funksjonalitet i Windows 7 og Server 2008 R2. Den gjør akkurat det som ligger i navnet, nemlig caching ute på såkalte “branch offices”. På godt norsk betyr dette at tjenesten sørger for at innhold som lastes ned til et lite kontor fra et sentralt datasenter caches. Hvis andre klienter ber om det samme innholdet blir dette da servert fra lokal cache på kontoret og ikke lastet ned på nytt fra den sentrale serveren.

Med dette åpner man bedre responstider for brukeren og mindre last på WAN linker (potensielt).

 

Detaljer

 • Krever Windows 7 som klient og Windows Server 2008 R2 på serversiden.
 • Fungerer for trafikk over SMB (srv) og Http(s)
 • Må skrus på på client og featuren installeres på server. Deretter må tjenesten enables for de sharene man ønsker det for.

To moduser

Løsningen kan settes opp i to moduser. En klient kan kun settes opp med en av disse to:

 • Distributed mode. I denne modusen deler klientene cache seg i mellom. Hver klient som laster ned nytt innhold fra sentrale servere cacher dette lokalt på disk. (default settes 5% disk av) Når en annen klient skal laste ned fra sentrale servere vil den kunne broadcaste på lokalt subnet og spørre hvilke andre klienter som har det samme innholdet i sin cache. Dersom noen har det vil den laste ned derfra istedenfor sentralt.
  • Klient: Kan slås på med group policy eller kommandoen: netsh branchcache set service mode=DISTRIBUTED
 • Hosted mode. Fungerer i all hovedsak på samme måten, men løsningen settes opp med en server på kontoret istedet. Denne står da for all caching.
  • Klient: Kan slås på med group policy eller kommandoen: netsh branchcache set service mode=HOSTEDCLIENT LOCATION=<Hosted Cache name>

Netsh kommandoene vil også skru på nødvendige regler i brannmur. Dersom du bruker Group Policy må disse reglene også settes på brannmuren i group policy (eller manuelt, men det er vel litt mindre aktuelt da)

Prosessen steg for steg

Distributed mode

 1. En klient laster ned fra sentral server
 2. Dokumentet lagres i lokal cache i tillegg til der brukeren lagrer det (Documents e.l.)
 3. Brukeren kan så jobbe med dokumentet der det er lagret i hans filsystem. Dette påvirker ikke utgaven av dokumentet som ligger i cache.
 4. En annen klient som forsøker å laste ned samme dokument vil kontakte den sentrale serveren og deretter få returnert en “content identifier” fra serveren. Denne ID’en bruker klienten til å broadcaste lokalt og spørre hvem andre som har innhold med den ID’en.
 5. Dersom noen svarer vil klienten laste ned fra dem.
 6. Dersom ingen svarer vil den laste ned fra sentral server.

Hosted mode

Det hele fungerer likt, med unntak av at klienten vil lagre nedlastet innhold til serveren som er angitt som cache server istedet. Og istedet for å broadcaste etter “content identifier” på subnet vil den spørre cache server direkte om dette innholdet.

 

Server konfigurasjon

Web/bits server: I Servermanager på R2, legg til funksjonen (feature noden) som heter BranchCache

clip_image002

 

Fil server:

Bruk Add Role funksjonen i Servermanager på en server som er satt opp med Rollen File Server. Legg til rolle tjenesten som heter BranchCache for Remote Files.

clip_image002

 

Deretter må du i Group Policy sette opp hvilke shares tjenesten skal benyttes på. Enten at du velger enkelt share eller alle. For en enkelt server kan du bruke lokal policy.

Start gpedit, gå til  Computer Configuration, Policies, Administrative Templates, NetworkLanman Server.

Klikk deg inn på Hash Publication for BranchCache.

Skru den på (EnableD)

Velg så om du vil Tillate branchcache hash publisering for alle shares eller bare valgte shares. (du kan også skru det av her forøvrig).

clip_image002[5]

 

For å merke et Share går du inn på Share and Storage Management og velger properties på sharet, deretter advanced.

 

Neste post om BranchCache: Sikkerhet, protokoller og litt mer detaljer

Litt lenger ut på blogpost lista mi står Direct Access og detaljer om teknologien rundt denne Windows7 løsningen

(beta, ting kan fortsatt endre seg)