SharePoint Designer för att felsöka “File Not Found” när en site skapas

För ett par veckor sedan när jag utvecklade en site definition för mitt projekt fick jag felet “File Not Found” när min nya site collection skapades. Felet kan säkert bero på en herrans massa olika saker och trots att jag läste loggar och kollade koden upprepade gånger förstod jag inte vad som var felet. Eftersom site collection faktiskt var skapad, det var när den skulle visas som det blev fel, så öppnade jag upp siten i SharePoint Designer 2007.

När jag undersökte default.aspx så klickade jag på Show Related Resources och såg då nästan direkt att det fanns en Broken Link. I detta fall var det länken till min master page som jag hade lyckats skriva fel i, och om master page är fel så kan jag acceptera att SharePoint har lite svårt att visa sidan…

Så glöm inte att SharePoint Designer kan vara till nytta även vid felsökningar, inte bara för att förändra utseende och innehåll på en site.