Cloud computing kan skabe op til 16.000 job i Danmark

Danmarks erhvervsstruktur er som skræddersyet til cloud computing, fastslår en ny rapport fra CEDI, som Microsoft har fået udarbejdet. Det skyldes de mange små- og mellemstore virksomheder, der kan høste store økonomiske og konkurrencemæssige fordele ved hjælp af teknologien. Cloud computing er kort fortalt kendte it-services - eksempelvis e-mail, kontorprogrammer og regnskabsprogrammer - der bliver udbudt som en service via en abonnementsordning og leveres via internettet. Ifølge det internationale analysehus Gartner vil markedet for cloud computing udgøre omkring 780 mia. kr. i 2014.

Rapporten fra CEDI vurderer potentialet inden for cloud computing i det danske samfund og viser, at vi på nationalt plan har meget at vinde:

  • Nye jobs: Der kan skabes op til 16.000 nye arbejdspladser, hvilket svarer til knap 10 % af den nuværende ledighed, som følge af højere produktivitet og dermed øget konkurrenceevne.
  • Nye virksomheder: Der kan ifølge CEDI's modelberegninger skabes op mod 4.200 nye virksomheder på lang sigt.
  • Samfundsøkonomisk vækst: Danmark opnå en mervækst på op til 0,3 % af BNP til gavn for beskæftigelsen og de offentlige finanser.
  • Grøn vækst: Cloud computing giver mulighed for at reducere energiforbruget til it med op til 50 %.
  • Nye vækstmuligheder for små- og mellemstore virksomheder: Selv helt små virksomheder kan få adgang til teknologiressourcer, som tidligere har været forbeholdt store virksomheder på grund af prisen.
  • Nye it-services og nye arbejdspladser: Med teknologien vil der opstå efterspørgsel efter nye innovative løsninger til styring, overvågning og afvikling af systemer baseret på cloud computing. For at få en international konkurrencefordel bør Danmark gå forrest ved at skabe et hjemmemarked, der satser på denne type løsninger.
  • Nye it-kompetencer: Ved gradvist at nedlægge virksomhedernes egne driftscentre, kan man frigøre højtuddannede it-kompetencer fra driftsopgaver til innovative it-udviklingsopgaver, der har en højere værdi.

Jørgen Bardenfleth, adm. direktør for Microsoft Danmark, ser også en række konkurrencemæssige fordele med cloud computing i Danmark:

"Den politiske debat handler i øjeblikket om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Cloud computing er langt fra det fulde svar, men er et relevant delelement i en større proces, der skal styrke produktiviteten og konkurrenceevnen. Andre lande har også fået øjnene op for mulighederne, så det handler om, at vi både politisk og i erhvervslivet tør rykke os, tænke nyt, omorganisere os, hvor det er nødvendigt - og i det hele taget gribe de nye muligheder, som cloud computing giver for lavere omkostninger, større effektivitet og nye virksomheder. En national satsning på cloud computing kan ikke bare skabe samfundsøkonomisk og grøn vækst, men også nye jobs og nye virksomheder."

Rapporten fra CEDI peger på, at Danmark med en national strategi for cloud computing på kort sigt kan hjemtage de hurtige gevinster i form af forbedret konkurrenceevne. Og på længere sigt kan vi udvikle en styrkeposition i stil med dem, vi har inden for medico, energi, shipping og fødevarer.

Se hele rapporten vedlag eller her.

Vh Martin Rossen, kommunikationsdirektør - marossen@microsoft.com.

CEDI_Notat om nye jobs, kompetencer og forbedret produktivitet.pdf