Er e-mail ved af uddø?

Det er givet, at den yngre generation i stadig højere grad bruger andre kommunikationsværktøjer end e-mail til at kommunikere med. New York Times skriver i en humoristisk artikel i maj, at skriver du stadig e-mail, er det et tydeligt tegn på alderdom, (ligesom hvis du stadig ser film på VHS). Chat, sms, IP-telefoni er blot nogle af konkurrenterne. Men er e-mail ved at uddø?

Det åbenlyse svar er selvfølgelig: NEJ. Men medarbejdere og virksomheder kan drage store fordele i at kende de mange kommunikationsværktøjers fordele og ulemper.

Microsoft har sammen med MarketTools spurgt 1.268 personer i den arbejdsdygtige alder om brugen af e-mail nu og i fremtiden. Undersøgelsen viser, at 96 procent af de adspurgte mener, at arbejdsbrug af e-mail vil forblive det samme eller forøges over de næste fem år. 91 procent mener, at det samme vil gøre sig gældende for e-mail til privat brug. Og faktisk finder næsten to tredjedele af de adspurgte, at e-mailen er en mere effektiv kommunikationsform end at tale med andre ansigt-til-ansigt. Der er altså masser af liv i den ”gamle” e-mail. Men vi vil se ændringer i den måde, vi kommunikerer på i fremtiden. Facebook, Messenger og Skype indtager allerede nye, vigtige roller på arbejdspladsen. Men præcis ligesom e-mail ikke slog telefonen ihjel, og TV ikke blev radioens endeligt, vil de nye kommunikationsværktøjer heller ikke tage livet af e-mailen.

Derfor bliver øvelsen ikke at finde e-mailens afløser, men i langt højere grad at finde den mest optimale kommunikationsform til opgaven eller situationen. Skal det gå hurtigt, er telefonen eller instant messaging et oplagt valg med den (næsten) synkrone kommunikation. Skal man fjernkommunikere med mange på én gang, er e-mail at foretrække. E-mail er en asynkron kommunikationsform, hvor svaret ikke nødvendigvis skal komme med det samme. Hver har sin fordel. Derfor er det en fordel for virksomheder at tilbyde medarbejderne flere kommunikationsværktøjer, og inddrage disse som en naturlig del af det daglige arbejde.

55 procent af de adspurgte i vores undersøgelse mener, at de ville få stor gavn af en løsning, der samler de forskellige værktøjer i én platform. Microsoft Lync er sådan en platform. Lync integrerer forskellige kommunikationskanaler, og gør det enkelt at vælge det kommunikationsværktøj, der passer bedst i situationen. Det giver en øget produktivitet for virksomheden, fordi medarbejderne er mere effektive, når de kan kommunikere med det mest optimale værktøj.

Set i dette perspektiv vil jeg vende tilbage til mit indledende spørgsmål. Er e-mail ved at uddø? Nej! Men er der fordele ved at hjælpe medarbejderne med at bruge de rigtige værktøjer i en samlet løsning? I højeste grad, ja!

VH Martin Rossen, kommunikationsdirektør - marossen@microsoft.com.