February Uber Packages zijn uit

Zoals onderhand wel bekend is, is het patchbeleid veranderd voor Sharepoint patches. Er wordt vanaf December om de 2 maanden een rollup pack uitgebracht en eventuele tussentijdse critical (security) updates. Ook zijn de localized versies van de patches er niet meer. Alle localized MSPs en global MSPs zitten nu in 1 Uber package voor WSS en 1 package voor MOSS.

De februari releases zijn onlangs vrijgegeven en kunnen gevonden worden op:

February Cumulative Update Uber Package for Windows SharePoint Services 3.0 (Version: 12.0.6341.5000)

http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=961755 

February Cumulative Update Uber Package for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Version: 12.0.6341.5002)

http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=961756