Ideje za dugo toplo ljeto

Nove informacije - pogledajte update

Kako sam i najavio na forumu MSCommunity.ba, tokom ljeta ćemo organizovati seriju treninga po konceptu "Web Camps" treninga - u Microsoft konferencijskoj Sali u Sarajevu. Treninzi će se organizovati svakog četvrtka, počevši od 14.7. pod uslovom da se za svaki trening prijavi barem 15  polaznika.

Preliminarni raspored održavanja treninga:
14.7 - Learning WebMatrix, po programu sa trainingkit.webcamps.ms (Dragan Panjkov) - ovaj trening se odlaže zbog malog broja prijavljenih
21.7 - ASP.NET MVC Beginner Level, po programu sa trainingkit.webcamps.ms  (Dragan Panjkov)
28.7 - ASP.NET MVC Intermediate Level, po programu sa trainingkit.webcamps.ms  (Dragan Panjkov)
4.8 - Internet Explorer 9 and HTML5 (Dragan Panjkov) ovaj trening se odlaže zbog malog broja prijavljenih
11.8 - SQL Server trening - Analiza, projektovanje i relaciono modeliranje (Jasmin Azemović)
18.8 - Team Foundation Server 2010 Introduction  (Dragan Panjkov)
25.8 - SharePoint 2010 for Developers  (Dragan Panjkov) 

Prijave

Treninzi će biti održani ukoliko se za svaki trening prijavi barem 15 polaznika. Prijave na trening možete  izvršiti odgovorom na MSCommunity forumu, slanjem e-maila na bihdpe@microsoft.com ili komentarom na ovu diskusiju na Facebooku.

Satnica

Svi treninzi počinju od 10 sati, sa predviđenim pauzama. U učionici će biti obezbijeđeno osvježenje tokom pauza. Nije predviđen organizovani ručak za polaznike ovih treninga

UPDATE 13.7.2011 14:30

1. Za većinu kurseva prijave idu dobro. Već sada mogu da potvrdim održavanje kurseva za ASP.NET MVC 21.7 i 28.7.
2. Zbog malog broja prijavljenih, odlaže se održavanje WebMatrix treninga planiranog za 14.7.

Molim sve koji planiraju da se prijave na neki od kurseva, da se jave najkasnije 3 dana prije planiranog održavanja kursa, kako bismo mogli da obavijestimo predavače na vrijeme.

UPDATE 2.8.2011 15:50

  1. Zbog malog broja prijavljenih, odlaže se održavanje treninga Internet Explorer 9 and HTML5 planiranog za 4.8.
  2. Mogu da potvrdim održavanje treninga SQL Server trening - Analiza, projektovanje i relaciono modeliranje