Χρησιμοποιώντας τον SQL Server για την δημιουργία μιας Hub-and-Spoke Enterprise Data Warehouse Αρχιτεκτονικής

dd458815_image001(en-us)

Η κλιμάκωση και η αποτελεσματική, από πλευράς κόστους, υλοποίηση ενός Enterprise Data Warehouse (EDW) είναι ένας σημαντικός στόχος για πολλούς μεγάλους οργανισμούς. Υπάρχουν τρεις (3) κοινές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τον όρο EDW: η ‘μονολιθική’ προσέγγιση, η προσέγγιση των αποκεντρωμένων (decentralized) συλλογών data marts και οι προσπάθειες υλοποίησης μιας hub-and-spoke αρχιτεκτονικής, η οποία συνδυάζει τις δύο προηγούμενες. Με την απόκτηση της DATAllegro και την αναμενόμενη έκδοση του SQL Server 2008 R2, το project με κωδικό “Madison”, η Microsoft είναι έτοιμη να διαθέσει μια μοναδική και επιτακτική λύση για Massively Parallel Processing (MPP) DW η οποία συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των EDW και αποκεντρωμένων data marts. Η αρχιτεκτονική του Madison DW θα περιέχει υψηλή ταχύτητα και παράλληλες μεταβιβάσεις (transfer) μεταξύ άλλων Madison ή SQL Server 2008 βάσεων, παρέχοντας την βάση για την επίλυση ενός από το πιο ακανθώδη προβλήματα σε large-scale data warehousing.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αυτό το άρθρο.