Nyheter i Windows Azure-plattformen

Igår kväll presenterades en rad intressanta nyheter i Windows Azure-plattformen när PDC-konferensen inleddes på Microsoft Campus i Redmond.

Windows AzureEtt budskap som var mycket tydligt i inledningstalet var att Microsoft satsar stort på att i första hand erbjuda vad som kallas Platform as a Service (PaaS) i Windows Azure. Till skillnad från att endast erbjuda möjligheten köra virtuella maskiner i ett datacenter (Infrastructure as a Service  – IaaS) så ger Windows Azure en möjlighet att bygga lösningar som direkt kan dra nytta av färdiga tjänster i plattformen - för administration, hög tillgänglighet och flexibel ut/nedskalning. 

En intressant skillnad mellan grundarkitekturen i Windows Azure och många andra molnplattformar är att vi räknar med att dina virtuella instanser förr eller senare kommer behöva startas om - och att vi även ger dig verktygen för att hantera det. I en Infrastructure as a Service-lösning så ansvarar du själv för att bygga stöd för att hantera att din virtuella maskin kraschar eller att hårdvaran i datacentret går sönder. På samma sätt ansvarar du själv i en IaaS-lösning för att hålla operativsystemet patchat och uppdaterat – något som hanteras åt dig av Windows Azure-plattformen.

Vi inser dock att många existerande applikationer som man skulle vilja flytta till molnet inte alltid så enkelt låter sig anpassas till en PaaS-arkitektur. Därför lanserar vi Windows Azure Virtual Machine Role.  Med VM-rollen får du möjlighet att skapa en Windows Server 2008 R2 vhd-disk lokalt som du sedan kan installera program på samt skjuta upp och instansiera i Windows Azure. Den här rollen är framtagen för att förenkla scenarion där du vill migrera befintliga lösningar som t.ex. kräver en lokal installation av programvara. Ett exempel som Mark Russinovich demonstrerade under keynote var en migrering till Windows Azure av den encoding-tjänst som vi själva använder när vi publicerar material till Channel9. En publik beta av VM-rollen kommer finnas tillgänglig i slutet av 2010.

I Mark Russinovich demo visades även möjligheten att skapa en VPN-uppkoppling mot en instans i Windows Azure via en ny funktion som heter Windows Azure Connect. Windows Azure Connect gör det möjligt att t.ex. ansluta instanser som körs i Azure till din egen domän och få dessa instanser att se ut som om de vore lokala maskiner.

Vidare så annonserades Server Application Virtualization som gör det möjligt att köra enskilda virtualiserade applikation på de befintliga Worker-rollerna som finns i Windows Azure.

När du vill kunna uttnyttja möjligheterna med Platform-as-a-Service fullt ut och har möjllighet att anpassa eller nyutveckla din lösning så är de befintliga Web- och Worker-rollerna fortfarande att föredra. För att möjliggöra mer avancerade scenarion i dessa roller annonserades Elevated Privileges och Full IIS – vilket t.ex. ger möjlighet att köra ‘silent’ installationer vid start av instansen samt ha flera Web site i IISnär du kör Web-rollen.

Andra nyheter var möjligheten att köra en 'Extra Small' Windows Azure-instans till en jämförelsevis mycket låg kostnad samt möjlighet att köra remote desktop mot alla typer av instanser.

Windows Azure AppFabric

Kring Windows Azure AppFabric presenterades en rad nyheter – där man ser att vi börjar leverera på löftet att Windows Server AppFabric och Windows Azure AppFabric ska närma sig varandra funktionsmässigt:

  • Caching - vi tillhandahåller nu samma cache-tjänst som du har i Windows Server AppFabric (var tidigare kodnamn var Velocity) som en molntjänst.
  • Messaging – Service Bus-funktionaliteten har byggts ut med lastbalansering, bättre administrations-API:er samt lagring av meddelanden.
  • Access Control – federering av identiteter från AD, Live ID, Google, Yahoo, Facebook m.fl. med stöd för OAuth WRAP, WS-Trust, WS-Federation, SAML 1.1, SAML 2.0 och Simple Web Token

Det presenterades också flera nyheter kring SQL Azure:

  • SQL AzureSQL Azure Reporting ger möjlighet att skapa rapporter med visualiseringar av data och export till Word, Excel och PDF från data som ligger i SQL Azure. En CTP kommer i slutet av 2010 – här finns en introduktion till SQL Azure Reporting.
  • SQL Azure Data Sync hjälper dig att replikera data mellan Azure-datacenter runt om i världen samt synkronisera data mellan Azure och dina egna lokala databaser och applikationer – vilket öppnar upp många intressanta scenarion framförallt vad gäller mobila tillämpningar.
  • Database manager for SQL Azure (tidigare project ‘Houston’) ger dig möjlighet att koppla upp dig mot din databas I SQL Azure via ett mycket kraftfullt webbaserat Silverlight-gränssnitt.

Det kom också en hel del annonseringar kring det som tidigare hette “Dallas” – den marknadsplats för datatjänster som är en del av den större marknadsplats för tjänster som finns i Azure-plattformen :

  • Windows Azure Marketplace är alltså marknadsplatsen där partners och kunder kan erbjuda sina tjänster. ‘Dallas’ blir en egen sektion av den marknadsplatsen som döps till ‘DataMarket’
  • Hela portalen har fått en rejäl ansiktslyftning och innehållet i DataMarket har utökats med flera nya datakällor med allt från demografi-, geo- och finansiell data till väder och miljödata. Extra kul är att svenska Modul 1 redan har skapat flera datakällor med svensk offentlig data.
  • Det finns nu en Excel Add-in som kopplar direkt mot DataMarket